Download  Print this page

Problemen - Oorzaken - Oplossingen - Gaggia 740903008 Operating Instructions Manual

Gaggia espresso machine operating instructions.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

PROBLEMEN - OORZAKEN - OPLOSSINGEN

Problemen
Het apparaat gaat niet aan
De koffie is niet warm genoeg
Er komt geen water of stoom naar
buiten
De koffie heeft weinig crema
Het apparaat wordt te langzaam
warm of er komt te weinig water
uit de pijp
Het lukt niet om de afgiftegroep te
verwijderen
Er komt geen koffie naar buiten
De koffie komt langzaam naar
buiten
Koffie komt baar buiten uit het
afgiftemondstuk
Bij defecten die niet in deze tabel staan of wanneer de oplossingen de defecten niet verhelpen, dient
men zich tot een servicecentrum te wenden.
Oorzaken
Het apparaat is niet op het elektri-
citeitsnet aangesloten
Het deurtje is open
De kopjes zijn koud
Het gat van de stoompijp is ver-
stopt
De melange is niet goed of de
koffie is niet versgebrand of de
maling is te grof
Het circuit van het apparaat is
verstopt door kalkafzetting
De afgiftegroep zit niet op zijn
plaats
Koffiediklaatje aanwezig
Water ontbreekt
Groep vuil
Grote hoeveelheid
Circuit niet gevuld
De knop (22) staat niet in de
correcte stand.
Grote hoeveelheid
Te fijne koffie
Circuit niet gevuld
Afgiftegroep vuil
Afgiftemondstuk niet in juiste
positie
Afgiftemondstuk verstopt
89
Oplossingen
Sluit het apparaat aan op het
elektriciteitsnet
Sluit het deurtje
Verwarm de kopjes
Reinig het gat van de stoompijp
met een knopspeld
Verander van melange of stel de
maling in zoals in par. 5 staat.
Verhoog de dosis, par.6
Ontkalk het apparaat
Zet het apparaat aan. Doe het
deurtje dicht.De afgiftegroep
gaat automatisch terug naar de
beginpositie
Verwijder het koffiediklaatje
alvorens de afgiftegroep weg te
halen
Vul het waterreservoir en vul het
circuit (Par.4.3)
Reinig de afgiftegroep (Par.10.1)
Verminder de hoeveelheid (Par.6)
Vul het circuit (Par.4.3)
Draai de knop rechtsom.
Verminder de hoeveelheid (Par.6)
Verander van melange of stel de
maling in zoals in par. 5 staat.
Verhoog de dosis, par.6
Vul het circuit (Par.4.3)
Maak de afgiftegroep schoon
(Par.10.1)
Zet het afgiftemondstuk weer op
zijn plaats
Maak het afgiftemondstuk en zijn
gaten schoon

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Gaggia 740903008

This manual is also suitable for:

1000013210000116Syncrony logic

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: