Download  Print this page

Reiniging En Onderhoud - Gaggia 740903008 Operating Instructions Manual

Gaggia espresso machine operating instructions.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
WAFGIFTE HEET WATER - AFGIFTE STOOM - REINIGING EN ONDERHOUD
8
AFGIFTE HEET WATER
Let op: aan het begin van de afgifte kunnen
er spatten heet water naar buiten komen:
brandwondengevaar. De heetwaterpijp kan zeer
heet worden: kom er niet met de handen aan.
• Controleer vóór afgifte van heet water of het groene
lampje van de temperatuur (24) brandt.
Ga, met het apparaat gereed voor afgifte van koffie,
als volgt te werk:
• Zet een kop en/of een bak onder de heetwater-
/stoompijp (15).
Draai de knop (17) tegen de klok in.
• Laat de gewenste hoeveelheid water naar buiten
komen: Draai de knop (17) met de klok mee om de
afgifte van water te stoppen. Het apparaat gaat terug
naar zijn normale werking.
9
AFGIFTE STOOM/HET ZETTEN
VAN EEN CAPPUCCINO
De stoom kan worden gebruik om de melk te
kloppen voor cappuccino, maar ook om dranken te
verwarmen.
Gevaar voor brandwonden! Aan het begin
van de afgite kunnen er spatten heet water
naar buiten komen. Het afgiftepijpje kan zeer
heet worden: raak het niet rechtstreeks aan met
uw handen.
• Druk op de toets (27) terwijl het apparaat gereed
is voor afgifte van koffie.
Het apparaat heeft 'n bepaalde tijd nodig voor de
voorverwarming
• Wacht vóór stoomafgifte tot het groene lampje van
de temperatuur (28) is gaan branden
• Richt de stoompijp (15) op de druppelbak, draai de
knop (17) "Warm water/stoom" even open zodat het
overgebleven water uit de stoompijp kan komen:
na enkele momenten zal er stoom naar buiten
komen.
• Sluit de knop (17).
• Vul 1/3 van de houder die u wilt gebruiken voor het
maken van een cappuccino met koude melk.
Voor het beste resultaat bij het maken van
een cappuccino, moeten koude melk en
een koud kopje worden gebruikt.
Dompel het stoompijpje onder in de melk die
verwarmd moet worden en open de knop (17);
laat de houder met langzame bewegingen van
beneden naar boven draaien, voor een gelijkmatige
schuimvorming.
• Na de stoom gedurende de gewenste tijd te hebben
gebruikt sluit u de knop (17).
• Hetzelfde systeem kan worden gebruikt voor het
verwarmen van andere dranken.
Maak na deze handelingen het stoompijpje schoon
met een vochtige doek.
9.1 Overgang van stoom op koffie
• Men dient voor afgifte van koffie op de toets (27)
te drukken.
• Bij het overgaan van afgifte stoom op afgifte koffie
knipperen de lampjes (24) en (28) tegelijkertijd
en ze geven aan dat het apparaat een te hoge
temperatuur heeft voor afgifte van koffie.
• Voor afgifte van koffie moet men water weg laten
lopen door aan de stoomknop (17) te draaien
totdat het lampje "temperatuur bereikt" continu blijft
branden.
10

REINIGING EN ONDERHOUD

Algemene reiniging
• Het onderhoud en de reiniging kunnen alleen
worden uitgevoerd als het apparaat koud is en
losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
• Dompel het apparaat niet onder in water en zet
geen onderdelen in de vaatwasmachine.
• Gebruik geen alcohol. oplosmiddelen en/of
agressieve chemische producten voor de
reiniging.
Het wordt geadviseerd het waterreservoir
dagelijks schoon te maken:
- Haal het filter (C) dat in het reservoir zit weg en
maakt het schoon onder stromend drinkwater.
- Plaats het filter (C) terug in zijn behuizing, door er
85

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

1000013210000116Syncrony logic

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: