Download  Print this page

Technische Gegevens - Gaggia 740903008 Operating Instructions Manual

Gaggia espresso machine operating instructions.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ALGEMEENALGEMEEN - TECHNISCHE GEGEVENS
1
ALGEMEEN
Het koffiezetapparaat is geschikt voor het zetten
van espressokoffie met het gebruik van zowel
koffiebonen als gemalen koffie en is uitgerust met een
installatie voor afgifte van stoom en warm water. Het
apparaat heeft een elegant design, is ontworpen voor
huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor continu,
professioneel gebruik.
Let op. Er wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard voor eventuele schade in het
geval van:
• foutief gebruik en gebruik dat niet in overeenstem-
ming is met de beoogde doelen;
• reparaties die niet zijn uitgevoerd bij de erkende
assistentiecentra;
• onklaar gemaakt elektriciteitssnoer;
• onklaar gemaakte componenten van het
apparaat;
• gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen
en accessoires.
In deze gevallen komt de garantie te vervallen.
1.1 Om het lezen te vergemakkelijken
De waarschuwingsdriehoek geeft alle
belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid
van de gebruiker aan. Houdt u nauwgezet
aan deze aanwijzingen om ernstige ver-
wondingen te vermijden!
Voor de verwijzingen naar illustraties, onderdelen
van het apparaat en bedieningsorganen worden cijfers
en letters gebruikt, zoals in het voorbeeld de verwijzing
naar illustratie 2 van deze paragraaf.
Dit symbool wijst op informatie waaraan
grotere aandacht geschonken moet worden,
voor een beter gebruik van het apparaat.
De illustraties die corresponderen met de tekst
bevinden zich op de uitklapbare
binnenkaft.
Houd deze pagina open terwijl u
de instructies leest.
1.2 Gebruik van deze instructies
Bewaar deze instructies op een veilige plaats, en
doe ze bij het koffiezetapparaat als iemand anders
het apparaat gaat gebruiken.
Voor nadere informatie of in het geval van problemen
die niet helemaal of slechts onvoldoende in deze
aanwijzingen worden behandeld, kunt u zich wenden
tot de Erkende Sevicecentra.
2

TECHNISCHE GEGEVENS

• Nominale spanning
Zie het plaatje op het apparaat
• Nominaal vermogen
Zie het plaatje op het apparaat
• Materiaal behuizing
Thermoplastisch
• Afmetingen (l x a x p) (mm)
390 x 380 x 330
• Gewicht (Kg)
• Lengte snoer (mm)
1200
• Bedieningspaneel
Frontaal
• Waterreservoir
Uittrekbaar
• Voeding
Zie het plaatje op het apparaat
• Waterreservoir (lt.)
• Inhoud koffiehouder (gr)
350 koffiebonen
• Pompdruk (bar)
13-15
• Verwarmingselement
Roestvrij staal
• Veiligheidsvoorziening
Veiligheidsdrukventiel verwarmingselement;
veiligheidsthermotaat.
Wijzigingen in de bouw en de uitvoering, t.g.v.
technologische vooruitgang, voorbehouden.
Apparaat in overeenstemming met de Europese
richtlijn 89/336/EEG (Wetsdecreet 476 del 04/12/92),
inzake de opheffing van radiostoringen.
79
8,7
1,7

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

1000013210000116Syncrony logic

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: