Download  Print this page

Informatie Van Juridische Aard; Verwerking Als Afval - Gaggia 740903008 Operating Instructions Manual

Gaggia espresso machine operating instructions.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
INFORMATIE VAN JURIDISCHE AARD - VERWERKING ALS AFVAL
de afgifte door de knop (17) met de klok mee te
draaien.
Als er een ander product gebruikt wordt,
raadt men aan de aanwijzingen op te volgen
van de fabrikant van het ontkalkingsproduct, die
op de verpakking vermeld worden.
12
INFORMATIE VAN JURIDISCHE
AARD
• Deze instructies bevatten de informatie die nodig is
voor een correct gebruik, voor de bediening en voor
een zorgvuldig onderhoud van het apparaat.
• Deze kennis, en het in acht nemen van deze
instructies vormen een voorwaarde om het apparaat
zonder risico's in volledig veilige omstandigheden
te kunnen gebruiken en onderhouden.
• Als nadere informatie gewenst wordt, of als er
bijzondere problemen ontstaan waarvan men
denkt dat die in de instructies voor het gebruik niet
duidelijk genoeg zijn uitgelegd, verzoeken wij u
contact op te nemen met de plaatselijke dealer of
rechtstreeks met de fabrikant.
• Wij wijzen er verder op dat de inhoud van deze
instructies geen deel uitmaakt van een vorige
of al bestaande conventie, overeenkomst of
juridisch contract en dat ze er de inhoud niet van
veranderen.
• Alle plichten van de fabrikant zijn gebaseerd op het
betreffende verkoopcontract dat ook het volledige
en exclusieve regelement bevat met betrekking tot
de garantievoorwaarden.
• De contractuele garantievoorschriften worden
noch beperkt, noch uitgebreid op grond van deze
uitleg.
• De instructies voor het gebruik bevatten informatie
die beschermd wordt door het auteursrecht.
• Het is verboden deze te fotokopiëren of in een
andere taal te vertalen, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de fabrikant.
13

VERWERKING ALS AFVAL

Dit product voldoet aan de EU-richtlijn 2002/96/EG.
Het symbool
op het product of op verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld.
Het moet echter naar een plaats worden gebracht
waar elektrische en elektronische apparatuur worden
gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor het milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit product,
neemt u het best contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
87

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

1000013210000116Syncrony logic

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: