Download  Print this page

Belangrijke Voorzorgsmaatregelen - Gaggia 740903008 Operating Instructions Manual

Gaggia espresso machine operating instructions.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
78
BELANGRIJKE
VOORZORGSMAATREGELEN
Bij het gebruik van elektrische huishoudelijke apparaten is het
raadzaam enkele voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, om
brandgevaar, elektrische schokken en/of dergelijke ongelukken
zoveel mogelijk te voorkomen.
1 Aandachtig alle aanwijzingen en informatie in deze
gebruiksaanwijzing en andere folders lezen, die zich in
de verpakking mochten bevinden, voordat het espresso
apparaat wordt gebruikt.
2 De hete oppervlakken niet aanraken.
3 Geen kabels, stekkers of het apparaat zelf in water of
andere vloeistoffen onderdompelen om brandgevaar,
elektrische schokken of ongelukken te vermijden.
4 Extra goed opletten indien het apparaat gebruikt wordt
met kinderen in de buurt.
5 De stekker uit het stopcontact trekken als het apparaat niet
gebruikt of gereinigd wordt. Wachten totdat het apparaat
afgekoeld is voordat de onderdelen verwijderd worden of
aangebracht, ook in geval van reiniging.
6 Het apparaat niet gebruiken als de kabel of stekker
beschadigd zijn ofwel in geval van schade of breuk.
Het apparaat laten controleren of repareren bij het
dichtstbijzijnde servicecentrum.
7 Door het gebruik van niet door de producent aangeraden
onderdelen kan er schade aan dingen of letsel aan
personen worden aangericht.
8 Het espresso apparaat nooit in de open lucht gebruiken.
9 De kabel niet van de tafel laten hangen en niet met hete
oppervlakken in aanraking laten komen.
10 Het espresso apparaat uit de buurt van warmtebronnen
houden.
11 Controleren dat het espresso apparaat altijd in de stand
"0" (uit) staat, voordat de stekker in het stopcontact
wordt gestoken. Indien men het apparaat uitschakelen
wil,de machine uitzetten en dan de stekker uit het
stopcontact trekken.
12 Het apparaat mag alleen voor huishoudelijk gebruik
gebruikt worden.
13 Uiterst goed opletten tijdens het gebruik van de stoom.
GELIEVE DEZE GEBRUIKSAAN-
WIJZINGEN TE BEWAREN
WAARSCHUWING
Het espresso apparaat is alleen maar voor huishoudelijk gebruik
geschikt. Al de servicewerkzaamheden of reparaties, behalve de
reiniging en het normale onderhoud moeten door een bevoegd
Servicecentrum uitgevoerd worden.
Het apparaat niet in water onderdompelen.
Elke reparatie dient door een bevoegd Servicecentrum te
worden uitgevoerd.
1 Controleren dat de aangetoonde spanning op het plaatje
overeenkomt met de spanning van het stopcontact.
2 Nooit lauw of warm water gebruiken, om het
waterreservoir te vullen. Alleen maar koud water
gebruiken.
3 De warme onderdelen van het apparaat
voedingskabel tijdens de werking niet met de handen
aanraken.
4 Nooit reinigen met schuurmiddelen of scherp
gereedschap. Een met water bevochtigde zachte doek is
voldoende.
5 Gebruik mineraalwater zonder koolzuur, om de vorming
van kalkaanslag te vermijden.
AANWIJZINGEN OVER DE
ELEKTRICITEITSKABEL
A Er wordt een nogal kort elektriciteitssnoer geleverd om te
voorkomen dat het in elkaar draait of dat u erover kunt
struikelen.
B Er kan een verlengsnoer gebruikt worden.
C
Als u een verlengsnoer gebruikt, controleer dan:
1 of de spanning die op het verlengsnoer vermeld
is minstens gelijk is aan de spanning van het
apparaat;
2 of er een stekker aan zit met drie pinnen met aarde (als
het snoer van het apparaat van dit type is);
3 of het snoer niet van de tafel hangt zodat u er niet
over kunt struikelen.
en de

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Gaggia 740903008

This manual is also suitable for:

1000013210000116Syncrony logic

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: