Download  Print this page

MAGIMIX NESPRESSO M150 Manual page 12

Hide thumbs

Advertisement

de positie
(17). Het gele thermostaatcon-
trolelichtje zal gaan branden.
Houd het uiteinde van het stoompijpje onder-
gedompeld in de melk zonder de bodem van
het kannetje te raken.
Wanneer u klaar bent met het opschuimen,
draait u de funktieschakelaar terug naar de
«0» positie. Het gele thermostaatcontrole-
lichtje zal uitgaan.
Verwijder het kannetje en draai het stoom-
pijpje boven het rooster van het lekbakje.
Herhaal het stomen nu nog even om eventuele
melkresten in het stoompijpje te verwijderen.
Maak dan het opschuimhulpstuk schoon met
een vochtige doek.
Belangrijk: Om een Nespresso te bereiden na
het gebruiken van de stoomfunktie, moet u de
machine laten afkoelen. Om de ideale tempera-
tuur zo snel mogelijk weer te verkrijgen, plaatst
u de capsulehouder op de machine en plaatst u
een glas of beker onder de koffie uitgang en
laat u ongeveer 1 à 2 grote kopjes water lopen
door de funktieschakelaar naar de positie
te
draaien. Draai de funktieschakelaar terug naar
de «0» positie. Zodra het gele thermostaatcon-
trolelichtje uitgaat, is de machine klaar voor
gebruik.
Verwarmen van
vloeistoffen (18)
Dankzij het stoompijpje kunt u ook vloeistoffen
verwarmen.
Zet de funktieschakelaar op de «0» positie.
Zet de machine aan door de aan- / uitscha-
kelaar in te schakelen naar
.
Zodra het gele thermostaatcontrolelichtje uit-
gaat, is de machine klaar voor gebruik.
Schuif het opschuimhulpstukje 3-5 mm naar
boven.
Dompel het stoompijpje onder in de vloeistof
in het kannetje en draai de funktieschakelaar
naar links naar de positie
. Het gele
thermostaatcontrolelichtje zal gaan branden.
Houd het uiteinde van het stoompijpje onder-
gedompeld in de vloeistof zonder de bodem
van het kannetje te raken.
Wanneer u klaar bent met het verwarmen,
draait u de funktieschakelaar terug naar de
«0» positie. Het gele thermostaatcontrole-
lichtje zal uitgaan.
Verwijder het kannetje en draai het stoom- en
heet waterpijpje boven het rooster van het
lekbakje.
Maak het stoom- en heet waterpijpje schoon
met een vochtige doek onmiddellijk na het
gebruik.
Belangrijk: Om een Nespresso te bereiden na
het gebruiken van de stoomfunktie, moet u de
machine laten afkoelen. Om de ideale tempera-
tuur zo snel mogelijk weer te verkrijgen, plaatst
u de capsulehouder op de machine en plaatst u
een glas of beker onder de koffie uitgang en
laat u ongeveer 1 à 2 grote kopjes water lopen
door de funktieschakelaar naar rechts naar de
positie
te draaien. Draai de funktie- schake-
laar naar de «0» positie. Zodra het gele thermo-
staatcontrolelichtje uitgaat, is de machine klaar
voor gebruik.
Voorverwarmen van
kopjes
Wij adviseren u de kopjes voor te verwarmen
met heet water voor het eerste Nespresso kopje
van de dag. De andere kopjes zullen verwarmd
worden door deze op de voorverwarmingsplaat
te plaatsen.
Om de kopjes voor te verwarmen met behulp
van het stoom- en heet waterpijpje, volgt u de
instructies (zie «Bereiden van heet water»).
Schoonmaken (19-21)
Na elke Nespresso of gebruik van het stoom-
pijpje ontlucht de machine het thermoblok
(sissend geluid). Het daardoor vrijkomende
water loopt in het lekbakje. Het is noodzake-
lijk om na circa 20 espresso's het lekbakje te
legen (19) en tevens schoon te maken met
een niet schurend afwasmiddel.
Controleer of het achterste dekseltje van het
lekbakje goed geplaatst is, voordat u het lek-
bakje en het rooster terugplaatst op de
machine (20).
De capsulehouder dient regelmatig gereinigd
te worden. Spoel de capsulehouder dagelijks
met heet water of plaats deze in de machine
en laat hier water doorlopen, terwijl u de cap-
sulehouder enkele malen van links naar rechts
beweegt. Het wordt afgeraden de cap-
sulehouder in de vaatwasmachine te reinigen.
Voor een perfect onderhoud van uw capsule-
houder is een speciaal schoonmaakprodukt
verkrijgbaar bij de Nespresso Club.
Maak het stoom- en heet waterpijpje schoon
met een vochtige doek na ieder gebruik.
Indien het pijpje verstopt is, kunt u deze los-
schroeven met een muntstuk en de restjes ver-
wijderen die zich in de opening bevinden
met behulp van een naald of paperclip.
Maak van deze handeling gebruik om ook
het opschuimhulpstuk los te maken (eventueel
met behulp van een tang) en te reinigen.
Maak deze onderdelen schoon met warm
water.
Controleer dat de zwarte rubberen O-
ringetjes op hun plaats blijven, terwijl u het
stoompijpje op zijn plaats schroeft (21).
Schoonmaken van het
capsulehuis (22-30)
Het capsulehuis is in het onderste gedeelte van
het thermoblok geschroefd. Om dit schoon te
maken, volgt u de instructies hieronder:
Zet de machine uit, verwijder het waterreser-
voir, het lekbakje en de capsulehouder (22).
Laat de machine afkoelen.
Draai uw machine om (23).
Plaats de hexagonale sleutel op de capsule-
houder (24) en draai vervolgens het capsule-
huis naar rechts los (25).
Draai het capsulehuis verder los met de hand
(26).
Spoel het capsulehuis uit onder de kraan.
Prik de 2 kleine gaatjes door met de bijge-
leverde naald (27) en maak het bovenste
deel van het capsulehuis schoon met het
boortje aan de andere zijde van het ontstop-
pingsstaafje (27).
Wees voorzichtig met het gebruik van
het ontstoppingsstaafje. Onzorgvuldig
gebruik kan leiden tot verwondingen.

Hide quick links:

Advertisement

loading