Download  Print this page

Cisco 7960G - IP Phone VoIP User Manual page 18

User guide
Hide thumbs

Advertisement

Preface
Document Conventions
Caution
Means reader be careful. In this situation, you might do something that could
result in equipment damage or loss of data.
Warnings use the following conventions:
This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause
Warning
bodily injury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards
involved with electrical circuitry and be familiar with standard practices for
preventing accidents. To see translations of the warnings that appear in this
publication, refer to the Regulatory Compliance and Safety Information
document that accompanied this device.
Waarschuwing
Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die
lichamelijk letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat
werken, dient u zich bewust te zijn van de bij elektrische schakelingen
betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van standaard maatregelen
om ongelukken te voorkomen. Voor vertalingen van de waarschuwingen die in
deze publicatie verschijnen, kunt u het document Regulatory Compliance and
Safety Information (Informatie over naleving van veiligheids- en andere
voorschriften) raadplegen dat bij dit toestel is ingesloten.
Varoitus
Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Olet tilanteessa, joka voi johtaa
ruumiinvammaan. Ennen kuin työskentelet minkään laitteiston parissa, ota
selvää sähkökytkentöihin liittyvistä vaaroista ja tavanomaisista
onnettomuuksien ehkäisykeinoista. Tässä julkaisussa esiintyvien varoitusten
käännökset löydät laitteen mukana olevasta Regulatory Compliance and
Safety Information -kirjasesta (määräysten noudattaminen ja tietoa
turvallisuudesta).
Cisco IP Phone 7960 and 7940 Series User Guide
xviii
78-10182-08

Advertisement

loading

  Also See for Cisco 7960G - IP Phone VoIP

  Related Manuals for Cisco 7960G - IP Phone VoIP

This manual is also suitable for:

7960 - ip phone - telephone7940 series7960 series