Download  Print this page

Advertisement

8
Druk op de toets + of – om de gewenste sterkte te
selecteren.
• Voor de sterkte hebt u de keuze uit de volgende waarden.
1/8, 1/16, 1/32
9
Druk op de toets SELECT.
10
Stel de sluitertijd en het diafragma in.
• Een geschikte sluitertijd wordt als volgt berekend voor de
geselecteerde flitsfrequentie en het geselecteerde aantal flitsen.
Aantal flitsen (TIME) ÷ Flitsfrequentie (Hz) ≤ Sluitertijd
Wanneer bijvoorbeeld tien flitsen en 5 Hz zijn geselecteerd, vereiste
10 ÷ 5 = 2 een sluitertijd van meer dan twee seconden.
11
Wanneer de flitser volledig is opgeladen, drukt u op de
sluiterknop om de foto te maken.
• De afstand waarop de juiste belichting wordt verkregen met één
flits, wordt weergegeven op het gegevenspaneel.
• U kunt het beste een statief gebruiken bij fotografie met meervoudig
flitsen om trillingen te voorkomen.
• Testflitsen flitst met de geselecteerde frequentie/het geselecteerde
aantal keren/de geselecteerde sterkte zolang de toets voor
testflitsen wordt ingedrukt als de selectieschakelaar is ingesteld op
of HOLD.
• Bij het gebruik van aangepaste functies kan handmatig flitsen
mogelijk worden geselecteerd zonder de M-modus in te stellen op
de camera (p. 54).
Wordt vervolgd op de volgende pagina
49

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony HVL-F56AM

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: