Download  Print this page

Advertisement

3
Druk op de toets + of - om
4
Druk herhaaldelijk op de toets SELECT tot het
knipperen stopt.
• "HSS" blijft zichtbaar op het gegevenspaneel.
• Hogesnelheidsync wordt uitgeschakeld wanneer
geselecteerd met de procedure die hierboven wordt beschreven. Het
is dan niet langer mogelijk een kortere sluitertijd in te stellen dan de
X-sync sluitertijd.
• U kunt het beste foto's nemen op heldere locaties. Bij het
fotograferen op donkere plaatsen zal de sluitertijd niet korter zijn
dan de X-sync sluitertijd, zelfs niet wanneer
• Het flitsbereik is met hogesnelheidsync kleiner dan bij normale
flitsfotografie. Zorg ervoor dat het onderwerp zich binnen dit
flitsbereik bevindt voordat u de foto neemt.
• Hogesnelheidsync kan niet worden gebruikt met meervoudig
flitsen of indirect flitsen omhoog, naar links en naar rechts.
• Wanneer u met een flitsmeter of kleurmeter werkt, kan
hogesnelheidsync niet worden gebruikt omdat dit een juiste
belichting belemmert. Selecteer
of stel een langere sluitertijd in dan de X-sync sluitertijd.
X-sync sluitertijd
Flitsfotografie wordt meestal geassocieerd met een kortste sluitertijd
die ook wel wordt aangeduid als de X-sync. Deze beperking is niet
van toepassing op camera's die zijn ontworpen voor HSS-fotografie
(hogesnelheidsync, p. 35), omdat hiermee flitsfotografie mogelijk is
met de kortste sluitertijd van de camera.
36
te selecteren.
wordt geselecteerd.
om de functie uit te schakelen
wordt

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony HVL-F56AM

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: