Download  Print this page

Advertisement

3
Druk op de toets SELECT.
• Wanneer de sterkte wordt gewijzigd, verandert de afstand op het
gegevenspaneel dienovereenkomstig.
• De instellingen voor de sterkte kunnen onafhankelijk worden ingesteld
voor fotografie met TTL-flitsen
en fotografie met meervoudig flitsen
• Bij fotografie met TTL-flitsen wordt de sterkte aangepast met de
geselecteerde sterkte als maximum.
• Bij fotografie met handmatig flitsen gaat de flitser af op vol vermogen
als de sterkte is ingesteld op 1/1. Het sterktebereik (bijvoorbeeld 1/1 t
1/2) komt overeen met het diafragmabereik (bijvoorbeeld F4 t 5,6).
, fotografie met handmatig flitsen
.
45

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony HVL-F56AM

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: