Download  Print this page

Advertisement

3
Druk op de toets + of – om de gewenste sterkte te
selecteren.
• Voor de sterkte kunt u kiezen uit de volgende waarden.
1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
• Zie pagina 44 voor meer informatie over het instellen van de sterkte.
• Wanneer de sluiterknop gedeeltelijk wordt ingedrukt, verschijnt de
afstand waarbij de juiste belichting wordt verkregen in het
gegevenspaneel.
• De indicator
met handmatig flitsen.
• Bij het gebruik van aangepaste functies kan handmatig flitsen mogelijk
worden geselecteerd zonder de M-modus in te stellen op de camera (p.
53).
De juiste belichting wordt verkregen op minder
dan 1,5 m.
De juiste belichting wordt verkregen op meer
dan 28 m.
wordt niet weergegeven nadat een foto is genomen
Wordt vervolgd op de volgende pagina
33

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony HVL-F56AM

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: