Download  Print this page

Automatische In-/ Uitschakelfunctie (on/off) - Sony HVL-F56AM Operating Instructions Manual

External flash.
Hide thumbs

Advertisement

Automatische in-/
uitschakelfunctie (ON/OFF)
Druk op de toets ON/OFF op de achterzijde van de flitser.
De flitser wordt ingeschakeld.
Automatisch uitschakelen
Wanneer de camera of flitser gedurende vier minuten niet wordt gebruikt,
wordt de flitser uitgeschakeld en verdwijnen de indicatoren automatisch
uit het gegevenspaneel om de batterijen te sparen.
• Bij draadloze flitsfotografie (p. 37) verdwijnen de indicatoren na 60
minuten van het gegevenspaneel.
• Met aangepaste instellingen kunt u de automatische uitschakelfunctie
uitschakelen of de tijd voor automatisch uitschakelen wijzigen (p. 53).
Wanneer de flitser wordt ingeschakeld,
verschijnt de indicator
gegevenspaneel.
Als u op de toets ON/OFF drukt terwijl de
flitser is ingeschakeld, wordt de flitser
uitgeschakeld en verschijnt de indicator
op het gegevenspaneel.
verdwijnt na 8 seconden..
op het
13

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony HVL-F56AM

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: