Download  Print this page

Advertisement

[2] Draadloos flitsen alleen op de flitser
instellen
Zodra u het instellen van draadloos flitsen in stap [1] hebt uitgevoerd, kunt
u, als u dezelfde combinatie van camera en flitser blijft gebruiken zonder
het draadloze kanaal te wijzigen, de flitser en camera ook afzonderlijk
instellen op draadloos flitsen.
Camera-instelling:
Stel de camera in op de modus voor draadloos flitsen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij uw camera voor meer informatie.
Flitserinstelling:
1
Druk op de toets MODE om
geven.
2
Druk herhaaldelijk op de toets SELECT tot "WL"
knippert.
• De huidige instelling voor draadloos flitsen "OFF" wordt ook
weergegeven.
3
Druk op de toets + of - zodat "WL On" gaat knipperen.
4
Druk herhaaldelijk op de toets SELECT tot het
knipperen stopt.
42
of
weer te

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony HVL-F56AM

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: