Download  Print this page

Advertisement

5
Druk herhaaldelijk op de toets SELECT tot "TIMES"
knippert.
• Het huidige aantal flitsen voor meervoudig flitsen wordt
weergegeven op het gegevenspaneel.
6
Druk op de toets + of - om de het aantal flitsen te
selecteren.
• Voor het aantal flitsen hebt u de keuze uit de volgende waarden.
- -, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
• Houd de toets + of - ingedrukt totdat de gewenste waarde
verschijnt.
• Wanneer "--" wordt geselecteerd, wordt doorlopend geflitst met de
geselecteerde frequentie zolang de sluiter is geopend.
7
Druk op de toets SELECT tot "LEVEL" op het
gegevenspaneel gaat knipperen.
• De huidige sterkte wordt weergegeven.
48

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony HVL-F56AM

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: