Download  Print this page

Advertisement

Wees voorzichtig omdat het aanraken van hete onderdelen
van het apparaat tot brandwonden kan leiden.
U moet een apparaat met een beschadigd snoer of een
apparaat dat is gevallen of beschadigd, niet gebruiken. Laat
het eerst nakijken door een bevoegde onderhoudsmonteur.
Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u dit opbergt.
Wikkel het snoer losjes om het apparaat wanneer u dit
opbergt.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere
vloeistoffen. Zo kunt u het risico op elektrische schokken
verkleinen.
Haal het apparaat niet uit elkaar, maar laat het nakijken
door een bevoegde onderhoudsmonteur als het apparaat
moet worden onderhouden of gerepareerd. Zo kunt u het
risico op elektrische schokken verkleinen. Als het apparaat
op onjuiste wijze weer in elkaar wordt gezet, kan dit tot
elektrische schokken leiden wanneer het apparaat weer
wordt gebruikt.
Het gebruik van een accessoire dat niet wordt aanbevolen
door de fabrikant, kan brand, elektrische schokken of
lichamelijk letsel veroorzaken.
Door onjuist gebruik kunnen batterijen heet worden of
exploderen.
Gebruik alleen de batterijen die in deze gebruiksaanwijzing
worden vermeld.
Plaats de batterijen met de polen (+/-) op de juiste plaats.
Stel batterijen niet bloot aan vuur of hoge temperaturen.
Probeer batterijen niet op te laden (met uitzondering van
oplaadbare batterijen), kort te sluiten of te openen.
Gebruik altijd batterijen van hetzelfde type en hetzelfde
merk. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
BEWAAR DEZE
INSTRUCTIES
3

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony HVL-F56AM

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: