Download Table of Contents Print this page

Reiniging En Verzorging - Beko VCO 62607 AD User Manual

Advertisement

Table of Contents
2 Informatie

2.1 Reiniging en verzorging

Trek vóór het reinigen de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen of schuurmiddelen, metalen
voorwerpen of harde borstels om het apparaat schoon te maken.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten zoals haardrogers of
verwarmingstoestellen om het apparaat te ontdooien.
WAARSCHUWING: Installeer de filters niet zonder ze volledig te drogen; anders kan er
een vochtgeur tijdens gebruik ontstaan, water uit de achterkant van het apparaat lekken of
de filters beschadigen.
WAARSCHUWING: Bevestig de filters op hun plek nadat deze droog zijn.
De blauwe statusleds van de regelknop van de zuigkracht worden rood als de zuigkracht
vermindert of het reservoir vol zit.
De regelknop van de zuigkracht wordt rood als het reservoir vol zit.
2.2 Opslag
• Als u van plan bent het apparaat gedurende een lange periode niet te gebruiken, ruim het dan
zorgvuldig op.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.
2.3 Hanteren en vervoeren
• Draag het apparaat bij hanteren en vervoeren in de oorspronkelijke verpakking. De verpakking van het
apparaat beschermt tegen fysieke schade.
• Zet niets zwaars op het apparaat of op de verpakking. Het apparaat kan beschadigd raken.
• Het laten vallen van het apparaat kan ervoor zorgen dat het niet meer werkt of permanente schade
veroorzaken.
Stofzuiger / Gebruikershandleiding
75 / NL

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1201173

Table of Contents