Download Table of Contents Print this page

Általános Biztonság - Beko VCO 62607 AD User Manual

Advertisement

Table of Contents
1 F ontos biztonsági és környezetvédelmi utasítások
Ez a fejezet olyan biztonsági uta-
sításokat tartalmaz, amely segíti
a személyi sérülések és az anyagi
károk elkerülését.
Amennyiben nem követi az uta-
sításokat, az esetleges jótállások
érvénytelennek min sülnek.
1.1 Általános
biztonság
• Az
alkalmazás
a nemzetközi biztonsági
szabványoknak.
• Ezt a készüléket felügyelet alatt,
illetve a készülék biztonságos
használatára és a lehetséges
veszélyekre
utasításoknak megfelel en
a 8 éves és annál id sebb
gyermekek, valamint a csökkent
fizikai, észlelési és szellemi
képességekkel rendelkez
személyek, illetve kevés
tapasztalattal vagy tudással
rendelkez k is használhatják. Ne
engedje a készülékkel játszani a
gyereket.
68 / HU
• Ha a tápkábel vagy maga a
• A hálózati tápegységnek
megfelel
• Legalább 16 A biztosítéknak
• Ne használjon hosszabbító
vonatkozó
• A tápkábel védelme érdekében
• Ne érintse meg a dugót vizes
• Ne húzza ki a tápkábelt az
A tisztítást és az ápolást
csak feln tt felügyelete alatt
végezhetik gyerekek.
készülék láthatólag sérült,
akkor ne használja. Vegye fel
a kapcsolatot egy illetékes
szervizzel.
meg kell felelnie a készülék
adattábláján
információknak.
kell védenie azt a hálózati
tápegységet, amelyen a
készüléket használni fogja.
kábelt.
óvja az összenyomódástól,
hajlódástól, illetve az éles
szélekt l.
vagy nedves kézzel, amikor
csatlakoztatja az alkalmazást.
alkalmazás kihúzásakor.
Porszívó / Felhasználói kézikönyv
megjelölt

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1201173

Table of Contents