Download Table of Contents Print this page

A Weee-Irányelvnek Való Megfelelés És A Hulladék Termék Megsemmisítése; Az Rohs-Irányelvnek Való Megfelelés; Csomagolási Információk - Beko VCO 62607 AD User Manual

Advertisement

Table of Contents
2 Információ
2.4 A WEEE-irányelvnek való megfelelés és a hulladék termék
megsemmisítése
A termék megfelel az uniós WEEE-irányelv (2012/19/EU) követelményeinek. A terméken megtalálható
az elektromos és elektronikus hulladékok besorolására vonatkozó szimbólum (WEEE).
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem lehet más háztartási hulladékkal együtt ki-
dobni, amikor megszabadulnánk t le. A használt elektromos és elektronikai készülékeket
hivatalos gy jt pontokra kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A gy jt pontokkal kapcsolatos
információkért forduljon az illetékes helyi hatósághoz vagy a terméket értékesít eladóhoz.
Mindegyik háztartás fontos szerepet játszik a régi készülékek begy jtésében és
újrahasznosításában. A használt berendezések megfelel leadása megel zik a környezetünkre és
egészségünkre gyakorolt káros hatásokat.
2.5 Az RoHS-irányelvnek való megfelelés
Az Ön által megvásárolt termék megfelel az uniós RoHS-irányelv (2011/65/EU) követelményeinek. A
termék nem tartalmaz az irányelvben meghatározott káros vagy tiltott anyagokat.
2.6 Csomagolási információk
A termék csomagolása a nemzeti környezetvédelmi törvénykezéseknek megfelel
újrahasznosítható anyagokból készült. A csomagolóanyagokat ne a kommunális vagy egyéb
hulladékokkal együtt ártalmatlanítsa. Szállítsa el azokat a helyi hatóságok által kijelölt
csomagolóanyag gyüjt pontokra.
Porszívó / Felhasználói kézikönyv
71 / HU

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1201173

Table of Contents