Download Print this page

Norsk - Kenwood CremiSsimo ES621 Manual

Advertisement

Før du leser dette skal du brette ut forsiden med illustrasjonene
sikkerhetshensyn
Ta aldri filterholderen ut mens COFFEE-knappen er på, eller mens du trekker
kaffe - dampen kan sprute ut og brenne deg.
Ikke brenn deg på:
varme deler, særlig cappucino-kranen
damp eller varmt vann som kommer ut av cappucino-kranen eller uttaket for
ferdig kaffe.
Hold barn vekke fra espressomaskinen. Og la aldri ledningen henge ned der
barn kan få tak i den.
Du må aldri bruke en espressomaskin som er skadet. Få den overhalt eller
reparert, se 'service'.
Legg aldri espressomaskinen i vann eller la ledningen eller støpselet bli vått - du
kan få elektrisk støt.
Trekk ut støpselet:
før du fyller på vann
før rengjøring
etter bruk.
Gå aldri fra espressomaskinen når den er i bruk.
Ikke la ledningen komme i berøring med varme deler.
Ikke la handikappede mennesker bruke espressomaskinen uten tilsyn.
Ikke la barn leke med espressomaskinen.
viktig
Ikke bruk espressomaskinen uten vann - pumpen vil bli utbrent.
Oppbevar maskinen over 0°C ellers fryser eventuelt vann som er i maskinen og
forårsaker skader.
Du må bare ha bønner i kvernen - aldri malt kaffe. Og kaffekvernen må aldri
reguleres mens den er på.
Espressomaskinen er kun beregnet til bruk i private husholdninger.
Espressomaskinen må aldri brukes uten dryppskuffene og koppestativet.
før du setter i støpselet
Forsikre deg om at nettspenningen stemmer overens med det som står på
undersiden av espressomaskinen.
Denne maskinen er i overensstemmelse med EØF-direktiv 89/336/EEC.
før du tar espressomaskinen i bruk for første gang
1 Fjern all emballasje.
2 Klipp klipset av ledningen.
3 Vask delene, se 'rengjøring'.
4 Kjør vann gjennom espressomaskinen, se 'før du lager kaffe for første gang'.
delene
låseknapp
lokk
regulerbar kaffekvern
oppvarmingshylle til kopper
tanklokk
flytkontrollblokk
vannfilterpatron
tank
varmtvann/dampknott
cappucino-kran (varmtvann/dampkran)
stempel
måleskje
koppestativ
dryppskuffer
filterholder
thermocream® -skive
filter
uttak for ferdig kaffe
uttak for tilmålt malt kaffe
uttak for standard malt kaffe

Norsk

male kaffebønner
1 Sett alle knappene i 'opp' (av)-posisjon.
2 Velg ferdig grad på den malte kaffen ('kornstørrelse') før du har i bønnene: hold
nede låseknappen og vri den regulerbare kaffekvernen
anbefaler vi innstilling 4. Det gjør ingenting om låseknappen ikke spretter helt
opp når du slipper den. Vri aldri på kvernen hvis det er bønner i den.
3 Hell i bønner (inntil 230 g). Bare sett til mengden bønner du kommer til å bruke
med en gang, da enheten ikke kan tas ut og bønner som blir liggende i
kammeret kan bli for gamle innen noen få dager. Sett på lokket.
4 Pass på at thermocream®-skiven er i filterholderen. Sett så inn filteret
trenger dette til å fange opp 'kornene'.)
5 Sett på:
uttaket for standard malt kaffe eller
uttaket for tilmålt malt kaffe (hvert klikk frigjør en tilmålt mengde kaffe).
Sett det på ved å trykke
bruke uttaket for standard malt kaffe
Slå på ON/OFF. (ON/OFF og COFFEE-lampene kommer på). Kvernen skal ikke
starte enda. Hvis den gjør det skal du slå maskinen av og sette på uttaket igjen.
Skyv filterholderen bak mot baksiden av uttaket
du slå ON/OFF av.
bruke uttaket for tilmålt malt kaffe
Slå på ON/OFF og GRINDER.
Når du har malt nok kaffe skal du slå av GRINDER og ON/OFF.
Skyv filterholderen over armene på uttaket
Trekk i uttaksarmen
Du kan bruke kaffekvernen som en frittstående maskin. I det tilfellet anbefaler vi
følgende innstillinger.
innstillingsnummer
1
3
4
6
9
12
Hvis ferske bønner blir liggende i kvernen i lengre tid kan olje de skiller ut tette
til kvernen. For å unngå dette skal du av og til kjøre kvernen i noen sekunder
uten bønner i kammeret.
før du tar espressomaskinen i bruk for første gang
1 Still alle knappene i 'opp' (av)-posisjon.
2 Trekk ut tanken.
3 I tanken skal du bruke enten flytkontrollblokken (allerede montert) eller
vannfilterpatronen (i forseglet plastpose). Det er best å bruke filterpatronen -
den gir bedre kaffe og hindrer eventuell kalkavleiring. For å sette det på skal du
ta av tanklokket. Skift vannfilterpatronen hver 200-250 gangers bruk eller hvert
år.
4 Hell kaldt vann i tanken, opp til MAX. Sett tanken tilbake.
5 Steng varmtvanns/dampknotten (ikke for stramt)
6 Sving ut cappucino-kranen og sett en mugge under den.
7 Sett en bolle under uttaket for ferdig kaffe. (Ikke sett på filterholderen).
8 Slå på ON-OFF. (ON-OFF og COFFEE lyser).
9 Slå COFFEE på i 30 sekunder eller til en kopp vann renner ned i bollen. (Det tar
noen sekunder før vannet kommer ut).
10 Åpne varmtvanns/dampknotten
Vannet er kanskje misfarget - dette er ikke farlig.
11 Slå av COFFEE (COFFEE lyser fortsatt). Lukk varmtvanns/dampknappen
av ON-OFF.
Gjenta disse trinnene hvis du ikke har laget kaffe på noen dager.
8
. For å ta det av, trekk.
. Når du har nok kaffe skal
.
. Hvert klikk frigjør nok kaffe til en kopp espresso.
anbefalt bruk
tyrkisk
filterkaffe
espresso
espressotrakter
stempeltrakter/cafetière
kaffetrakter
.
til en kopp vann renner ned i muggen.
. Til espresso
. (Du
. Slå

Hide quick links:

Advertisement

loading