Download Print this page

Kenwood CremiSsimo ES621 Manual page 12

Advertisement

lage espresso
1 Still alle knappene i 'opp' (av)-posisjon.
2 Hell vann i tanken.
3 Pass på at thermocream®-skiven er i filterholderen. Sett inn filteret
(Thermocream®-skiven har en ventil som sikrer at kaffen renner ved konstant
trykk og lukkes automatisk når kaffen er tømt ut. Dette gjør at du får en svært
kremaktig espresso med intens aroma og rund smak).
4 Sett til kaffen (en strøken teskje per kopp, maks 2 kopper) og trykk den
forsiktig ned med stempelet
sterkere kaffe. Mindre kaffe og lettere sammenpakning gir deg en mildere
espresso. Tørk av overflødig espresso rundt kanten.
• Hvis du kjøper ferdigmalt kaffe skal du passe på at den passer til
espressomaskiner.
5 Løft filterholderen ned i uttaket for ferdig kaffe. Vri slik at det låser seg
6 Sett en eller to kopper under. Hvis du lager 1 kopp kaffe skal koppen stå midt
på. Som regel er en kopp espresso lik 45 ml.
7 Slå på On-OFF og vent til COFFEE-lampen slukner. Når du lager den første
koppen med espresso skal du la maskinen stå og varmes opp i 8-10 minutter.
8 Slå på COFFEE. Etter noen få sekunder kommer det espresso ut µ.
Hvis COFFEE-lampen kommer på må vannet varmes opp igjen, så slå av
COFFEE. Når lampen slukner skal du slå på COFFEE igjen.
9 Når du har fått nok espresso - ikke for mye, ellers blir den for svak - slå av
COFFEE. Hvis du ikke skal lage mer skal du slå av ON-OFF.
Det er vann på filteret når du tar det ut - dette er normalt.
10 Hvis du vil lage mer skal du alltid ta bort den brukte kaffegruten og starte ved
trinn 1.
viktig
Du skal aldri ta ut filterholderen mens COFFEE-knappen er på eller mens du
trekker kaffe. Du kan brenne deg på eventuell damp som spruter ut.
skumme melk til cappucino
1 Sett alle knappene i 'opp'(av)-posisjon.
2 Viktig: ta ut filterholderen. Ikke ta den ut mens skummingen
pågår da du kan brenne deg på dampen som spruter ut.
3 Sett kaffekoppene på oppvarmingshyllen.
4 Steng varmtvanns/dampknotten (ikke stram for mye)
5 Sving cappucino-kranen fram og sett en tom mugge under den.
6 Slå på ON-OFF, så STEAM på. (STEAM-knappen blinker og ON-OFF og
COFFEE-lampene slås på. Det kan dryppe vann fra uttaket for ferdig kaffe.)
7 Når COFFEE-lampen slukker skal du sakte åpne varmtvanns/dampknotten til
det kommer ut damp (det kommer ut litt vann først)
få sekunder.
Viktig: hvis det ikke kommer ut damp, eller det stanser, skal du slå COFFEE
på i 2-3 sekunder - se opp for damp som kommer ut av uttaket for ferdig
kaffe.
8 Fyll muggen delvis med melk - melkevolumet tredobles. Dypp cappucino-
kranen ned i melken. Åpne varmtvanns/dampknotten og flytt muggen rundt ¸.
La ikke melken koke, da dette ødelegger smaken på kaffen.
9 Steng varmtvanns/dampknotten
10 Bruk skje til å legge melken oppå espressoen.
Hvis du lager espresso rett etter at du har skummet melk må du kvitte deg
med eventuelt for varmt vann som kan brenne kaffen. Slik gjøres det:
1 Steng varmtvanns/dampknotten (ikke stram for mye)
2 Sving cappucino-kranen fram og sett en tom mugge under den.
3 Slå på On-OFF og COFFEE.
4 Åpne varmtvanns/dampknotten
varmtvanns/dampknotten
.
5 Slå av COFFEE og ON-OFF.
. Mer kaffe og fast sammenpakning gir deg
.
. Steng den etter noen
. Slå STEAM og ON-OFF av.
.
. La vel én kopp renne ut, og steng så
koke vann til andre varme drikker, f.eks. te,
fruktdrikker
1 Still alle knappene i 'opp' (av)-posisjon.
.
2 Hell vann i tanken.
3 Lukk varmtvanns/dampknotten (ikke stram for mye)
4 Sving cappucino-kranen fram og sett en kopp under den.
5 Slå på ON-OFF.
6 Når COFFEE-lampen slukner skal du sakte åpne varmtvanns/dampknotten
Det kommer kanskje litt væske ut av uttaket for ferdig kaffe.
7 La koppen fylles med vann.
Hvis COFFEE-lampen kommer på må vannet varmes opp igjen, så slå av
COFFEE og steng varmtvanns/dampknotten
COFFEE på igjen og fortsette.
.
8 For å slå av skal du slå COFFEE av, stenge varmtvanns/dampknotten
ON-OFF av.
feilsøking
Kvernen kommer på når GRINDER-knappen er av
Underdelen på uttaket til malt kaffe er skjøvet for langt inn. Slå av og sett det
på igjen.
Det kommer ikke damp ut
Er det vann i tanken?
Har du slått STEAM-knappen på?
Er COFFEE-lampen på? Hvis ja, vent til den slukner.
Cappucino-kranen er kanskje tilstoppet: se 'rengjøring'.
Det kommer ikke vann ut
Er det vann i tanken?
Det er kanskje luft i maskinen. Gjenta trinnene under 'Før du tar
espressomaskinen i bruk for første gang'.
Det kommer ikke kaffe ut, eller den renner svært sakte
Filterhullene er kanskje tette, se 'rengjøring'.
Uttaket for ferdig kaffe er kanskje tett. Slå av og sett en bolle under. Ta ut
filterholderen og slå på igjen. Hvis vannet ikke renner jevnt fra alle hullene skal
du rengjøre den, se 'rengjøring'.
Thermocream®-skiven trenger kanskje rengjøring, se 'rengjøring'.
Kaffen er kanskje for finmalt.
Kaffen er kanskje for tettpakket i filteret.
Filteret flyter over
Sitter filterholderen skikkelig i? Slå av maskinen før du kontrollerer.
Har du brukt for mye kaffe (mer enn to måleskjeer)?
Uttaket for ferdig kaffe er kanskje tilstoppet med kaffegrut, se 'rengjøring'.
Kaffen er svak og kald
Kaffen er kanskje ikke finmalt nok.
Du har kanskje latt for mye vann renne gjennom.
COFFEE-lampen har kanskje vært på.
Er thermocream®-skiven i filterholderen?
9
.
.
. Når lyset slukner skal du slå
og slå

Hide quick links:

Advertisement

loading