Download Print this page

Svenska - Kenwood CremiSsimo ES621 Manual

Advertisement

Innan du läser detta ska du vika ut framsidan som visar bilderna
säkerhet
Tag aldrig bort filterhållaren medan knappen COFFEE är intryckt eller medan
kaffebryggning pågår – du kan bränna dig på ångan.
Var försiktig så du inte bränner dig på
varma delar, t.ex. cappuccino-pipen
ånga eller hett vatten från cappuccino-pipen eller kaffeutsläppet.
Tillåt inte barn vara i närheten av kaffebryggaren. Låt aldrig sladden hänga ner
så att ett barn kan dra i den.
Använd aldrig en skadad kaffebryggare. Se till att skadad bryggare får service
eller blir reparerad. Se "service".
Doppa aldrig kaffebryggaren i vatten och låt inte sladden eller stickkontakten bli
våt – du kan få en elektrisk stöt.
Dra ur sladden
innan du fyller på vatten
innan du rengör kaffebryggaren
efter användning.
Lämna aldrig kaffebryggaren utan uppsikt.
Se till att sladden inte ligger mot heta föremål.
Låt inte handikappade personer använda kaffebryggaren utan tillsyn.
Låt inte barn leka med kaffebryggaren.
viktigt
Använd aldrig kaffebryggaren utan vatten – pumpen bränns sönder.
Utsätt inte kaffebryggaren för temperaturer under 0° – eventuellt vatten i
bryggaren kan frysa och orsaka skador.
Lägg bara hela kaffebönor i kvarnen – aldrig malet kaffe. Reglera aldrig
malningen medan kvarnen är igång.
Använd bara kaffebryggaren för det avsedda ändamålet.
Använd alltid droppbrickorna och koppstället.
innan du sätter i kontakten
Se till att nätströmmen är samma som anges på maskinens undersida.
Kaffebryggaren uppfyller bestämmelserna i direktiv 89/336/EEC.
innan du använder kaffebryggaren för första gången
1 Ta av allt förpackningsmaterial.
2 Lösgör sladden.
3 Rengör delarna: de "rengöring".
4 Kör igenom kaffebryggaren med enbart vatten. Se "innan du brygger kaffe för
första gången"
lär känna din Kenwood espressobryggare
låsknapp
lock
reglerbar kaffekvarn
koppvärmningsplatta
vattentanklock
flödeskontrollblock
vattenfilterpatron
vattentank
kran för hetvatten/ånga
cappuccino-pipen (hetvatten/ånga)
pressare
mått
koppställ
droppbrickor
filterhållare
thermocream®-skiva
filter
utsläpp för färdigt kaffe
portionsinsats för malet kaffe
standardinsats för malet kaffe

Svenska

att mala kaffebönor
1 Sätt alla knappar i läge "av" (uppåt).
2 Välj önskad malning innan du häller i bönorna. Håll in låsknappen och ställ in
kvarnen på önskad malning
är normalt om låsknappen inte går upp helt när du släpper den. Ändra inte
malningsläge när kvarnen innehåller bönor.
3 Häll i bönorna (upp till 230 g). Man bör inte hälla i mer bönor än vad som går åt
för omedelbar användning – behållaren kan inte tas ur, och bönor som får ligga
kvar förlorar i smak på ett par dagar. Sätt på locket.
4 Kontrollera till att thermocream®-skivan sitter i filterhållaren. Sätt sedan i filtret
. (Det behövs för att ta emot det malda kaffet.)
5 Det finns två insatser för uppsamling av det malda kaffet. Sätt i
antingen standardinsatsen
eller portionsinsatsen (varje snäpp släpper ut en bestämd mängd malt kaffe)
För isättning: Tryck in
med standardinsatsen
Slå på ON-OFF. (Lamporna för ON-OFF och COFFEE tänds.) Kvarnen ska inte
starta än – om den gör det, måste du stänga av och sätta in insatsen för malt
kaffe igen.
Tryck filterhållaren mot kaffeutsläppet
stänger du av med ON-OFF.
med portionsinsatsen
Slå på ON-OFF och GRINDER.
När tillräckligt med kaffe har malts, stänger du av GRINDER och ON-OFF.
För in filterhållaren över utsläppet
Drag i spaken på insatsen
en kopp espresso.
Om du vill, kan du använda enbart kaffekvarnen. Då rekommenderar vi följande
inställningar:
inställning
1
3
4
6
9
12
Olja från nymalda bönor kan täppa till kvarnen om den får stå en längre tid. För
att undvika detta kan du då och då köra kvarnen utan bönor i behållaren.
Innan du brygger kaffe för första gången
1 Sätt alla knappar i läge "av" (uppåt).
2 Dra ut vattentanken.
3 Använd antingen flödeskontrollblocket (sitter redan i) eller vattenfilterpatronen (i
den förseglade plastpåsen). Det är bäst att använda filterpatronen – den ger
godare kaffe och förhindrar kalkbildning. För att sätta i den tar du bort
vattentankslocket. Byt vattenfilterpatron efter 200-250 användningar eller en
gång om året.
4 Fyll i vatten i vattentanken upp till MAX. Sätt på locket igen.
5 Stäng kranen för hetvatten/ånga
6 Sväng ut cappuccino-pipen och sätt en kanna under.
7 Ställ en skål under utsläppet för färdigt kaffe. (Sätt inte dit filterhållaren.)
8 Slå på ON-OFF. (Lamporna för ON-OFF och COFFEE tänds.)
9 Slå på COFFEE och låt det vara på i 30 sekunder, eller tills en kopp vatten
runnit ner i skålen. (Det tar några sekunder innan det kommer något vatten.)
10 Öppna kranen för hetvatten/ånga
runnit ner i kannan.
Vattnet kan vara missfärgat, men det är normalt.
11 Stäng av COFFEE (Lampan COFFEE lyser fortfarande). Stäng kranen för
hetvatten/ånga
Upprepa dessa steg om du inte har bryggt kaffe på några dagar.
11
. Till espresso rekommenderas inställning 4. Det
. - För avtagning: Drag.
. När du fått tillräckligt med malt kaffe,
.
. Varje snäpp släpper ut rätt mängd malt kaffe för
rekommenderad användning
turkiskt kaffe
bryggning med droppfilter
espresso
espresso på spisen
bryggkanna
automatisk kaffebryggare
. (Dra inte till den för hårt.)
och låt den stå öppen tills en kopp vatten
. Stäng av ON-OFF.

Hide quick links:

Advertisement

loading