Download Print this page

Kenwood CremiSsimo ES621 Manual page 15

Advertisement

att göra espresso
1 Sätt alla knappar i läge "av" (uppåt).
2 Häll vatten i vattentanken.
3 Kontrollera att thermocream®-skivan sitter i filterhållaren. Sätt i filtret
(Thermocream®-skivan har en ventil som ser till att kaffeflödet hålls konstant
och som stängs omedelbart när kaffet har hällts upp. Det gör att man får en
mycket krämig espresso med rik arom och fyllig smak.)
4 Lägg på kaffe (ett struket mått per kopp, max 2 koppar) och pressa på med
pressaren
. Mer kaffe och kraftigare pressning ger starkare espresso. Mindre
kaffe och mindre pressning ger svagare espresso. Torka av eventuellt kaffe runt
kanten.
Om du använder redan malet kaffe, måste du se till att malningen lämpar sig för
espressobryggare.
5 Sätt i filterhållaren i utsläppet för färdigt kaffe. Vrid den med en kraftig knyck, så
den låses i läge
.
6 Ställ en eller två koppar under utloppet. Om du gör bara en kopp skall den
ställas i mitten. En normal kopp espresso är 4,5 cl.
7 Stäng av ON-OFF och vänta tills lampan COFFEE släcks. När du gör den första
koppen espresso bör du låta bryggaren vara på ytterligare 8-10 minuter så att
den värms upp.
8 Slå på COFFEE. Efter några sekunder kommer det espresso µ.
Om lampan COFFEE tänds måste vattnet värmas upp igen, och COFFEE ska
därför stängas av. När lampan släcks, slår du på COFFEE igen.
9 När du har tillräckligt med espresso – vänta inte för länge, för du blir espresson
för svag – stänger du av COFFEE. Om du inte vill göra fler koppar, stänger du
av ON-OFF nu.
Det är vatten på filtret när du tar bort det. Detta är normalt.
10 När du ska göra mer, måste du alltid ta bort sumpen och börja om igen på steg
1.
viktigt
Tag aldrig bort filterhållaren medan COFFEE-knappen är påslagen eller medan
bryggning pågår – det kan komma ut het ånga, som det är lätt att bränna sig
på.
att fradga upp mjölk för cappuccino
1 Sätt alla knappar i läge "av" (uppåt).
2 Viktigt: Ta bort filterhållaren. Ta inte bort den under fradgningen,
eftersom det då kommer ut het ånga, som det är lätt att bränna
sig på.
3 Ställ kaffekopparna på koppvärmningsplattan.
4 Stäng kranen för hetvatten/ånga. (Dra inte till den för hårt)
5 Sväng ut cappuccino-pipen och sätt en tom kanna under.
6 Slå på ON-OFF och STEAM. (Lampan STEAM blinkar, och lamporna ON-OFF
och COFFEE tänds. Vatten kan droppa från utsläppet för färdigt kaffe.)
7 När lampan COFFEE släcks, öppnar du försiktigt kranen för hetvatten/ånga
tills det kommer ut ånga (det kommer först lite vatten). Stäng den efter ett par
sekunder.
viktigt: Om det inte kommer ånga alls, eller om det slutar komma ånga, ska
du slå på COFFEE några sekunder - var försiktig med eventuell ånga som
kommer ut ur utsläppet för färdigt kaffe.
8 Häll mjölk i kannan – inte för mycket, eftersom mjölken ökar tre gånger i volym.
Doppa ner cappuccino-pipen i mjölken. Öppna kranen för hetvatten/ånga
och vrid runt kannan. Låt inte mjölken koka – det förstör kaffets smak.
9 Stäng kranen för hetvatten/ånga
10 Skeda över mjölken i espresson.
Om du gör espresso direkt efter att fradgat upp mjölk, måste du först avlägsna
allt överhettat vatten, eftersom det annars kan bränna kaffet. Följ anvisningarna:
1 Stäng kranen för hetvatten/ånga
2 Sväng ut cappuccino-pipen och sätt en tom kanna under.
3 Slå på ON-OFF och COFFEE.
4 Öppna kranen för hetvatten/ånga
stäng kranen
igen.
5 Slå på COFFEE och stäng av ON-OFF.
.
. Stäng av STEAM och ON-OFF.
. (Dra inte till den för hårt.)
. Låt en dryg kopp vatten komma ut och
att koka upp vatten för andra varma drycker, t.ex.
te eller fruktdrycker
1 Sätt alla knappar i läge "av" (uppåt).
.
2 Häll vatten i vattentanken.
3 Stäng kranen för hetvatten/ånga
4 Sväng ut cappuccino-pipen och sätt en kopp under.
5 Slå på ON-OFF.
6 När lampan COFFEE tänds, öppnar du sakta kranen för hetvatten/ånga
slår sedan på COFFEE. Lite vätska kan komma ut ur kaffeutsläppet.
7 Lått koppen fyllas med vatten.
Om lampan COFFEE tänds måste vattnet värmas upp igen, och COFFEE ska
därför stängas av
fortsätter.
8 När du vill stänga av apparaten, slår du av COFFEE, stänger kranen för
hetvatten/ånga
problemsökning
Kaffekvarnen sätts igång, fast GRINDER är avslagen.
Insatsen för malet kaffe kan ha skjutits in för långt. Slå av kaffebryggaren och
sätt in den på korrekt sätt.
Det kommer ingen ånga
Finns det vatten i vattentanken?
Har du slagit på STEAM?
Är lampan COFFEE på? Vänta tills den slocknar.
Cappuccino-pipen kan vara blockerad. Se "rengöring".
Det kommer inget vatten
Finns det vatten i vattentanken?
Det kan ha kommit in en luftficka. Upprepa stegen "Innan du brygger kaffe för
första gången".
Det kommer bara droppar eller inget kaffe alls
Filterhålen kan vara blockerade, se "rengöring".
Utsläppet för färdigt kaffe kan vara blockerat. Stäng av och sätt en skål under.
Ta bort filtret och slå på apparaten igen. Om det inte kommer en jämn ström
vatten ur alla hålen, rengör filtret. Se "rengöring".
Thermocream®-skivan kan behöva rengöras. Se "rengöring".
Kaffet kan vara för finmalet.
Kaffet kan ligga för hårt hoppackat i filtret.
Filtret svämmar över
Sitter filterhållaren i ordentligt? Stäng av apparaten innan du kontrollerar.
Har du lagt i för mycket kaffe (mer än två mått)?
Utsläppet för färdigt kaffe kan vara blockerat av malet kaffe. Se "rengöring"
Kaffet är för svagt och kallt
Kaffet är inte tillräckligt finmalet.
Du kan ha släppt igenom för mycket vatten.
Lampan COFFEE kan ha lyst.
Sitter thermocream®-skivan i filterhållaren?
12
. (Dra inte till den för hårt.)
. När lampan släcks, slår du på COFFEE igen och
och slår av ON-OFF.
och

Hide quick links:

Advertisement

loading