Silvercrest SVSV 550 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SVSV 550 A1 Operating Instructions Manual

Sous-vide cooker
Hide thumbs Also See for SVSV 550 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

SOUS-VIDE COOKER SVSV 550 A1
SOUS-VIDE COOKER
Operating instructions
SOUS VIDE-MASKIN
Bruksanvisning
CUISEUR SOUS-VIDE
Mode d'emploi
SOUS-VIDE-GARER
Bedienungsanleitung
IAN 115124
RP115124_Sous_Vide_Cover_LB3.indd 2
TYHJIÖKYPSENNYSLAITE
Käyttöohje
SOUS-VIDE-TILBEREDER
Betjeningsvejledning
SOUS VIDE-GAARAPPARAAT
Gebruiksaanwijzing
30.07.15 10:47

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SVSV 550 A1

 • Page 1 SOUS-VIDE COOKER SVSV 550 A1 SOUS-VIDE COOKER TYHJIÖKYPSENNYSLAITE Operating instructions Käyttöohje SOUS VIDE-MASKIN SOUS-VIDE-TILBEREDER Bruksanvisning Betjeningsvejledning CUISEUR SOUS-VIDE SOUS VIDE-GAARAPPARAAT Mode d’emploi Gebruiksaanwijzing SOUS-VIDE-GARER Bedienungsanleitung IAN 115124 RP115124_Sous_Vide_Cover_LB3.indd 2 30.07.15 10:47...
 • Page 2 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  English..................2 Suomi ..................20 Svenska ................36 Dansk..................52 Français................. 68 Nederlands................86 Deutsch ................104...
 • Page 3 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Overview / Yleiskatsaus / Översikt / Oversigt / Aperçu de l'appareil / Overzicht / Übersicht...
 • Page 4: Table Of Contents

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Contents 1. Overview ..................3 2. Intended purpose ................4 3. Safety information ................4 4. Items supplied ................. 6 5. Sous-vide!? ..................6 What is sous-vide? ................6 Advantages of sous-vide ................ 6 Things to remember with sous-vide ............
 • Page 5: Overview

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  1. Overview Lid handle Bottom grid Water container Base unit handle Base unit Operating panel Mains power socket Mains power cable and mains plug Separating grid Display: shows the time and the temperature Timer: set time Setting the time and the temperature Start/end program with LED...
 • Page 6: Intended Purpose

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  2. Intended purpose 3. Safety information This Sous-Vide Cooker allows you to gently Warnings cook vacuum-packed food. If necessary, the following warnings will be The device is designed for private, domestic used in these operating instructions: use.
 • Page 7 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  ~ If liquid gets into the base unit, remove the mains plug immedi- ately. Have the device checked before reusing. ~ Do not use any abrasive or corrosive cleaning agents. ~ This device is not intended to be operated using an external timer clock or a separate remote control system.
 • Page 8: Items Supplied

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  ~ To avoid any risk, do not make modifi- the rubber feet. If necessary, place a cations to the product. non-slip mat under the device. ~ Do not use any astringent or abrasive cleaning agents.
 • Page 9: Things To Remember With Sous-Vide

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  • Large quantities can easily be pre- Take the extended time in the water bath into pared. The final processing can then consideration when planning the individual take place very quickly (briefly searing cooking stages.
 • Page 10: Required Accessories

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Required accessories NOTE: the temperature of the water should Sous-vide is not possible without vacuum- be as close as possible to the temperature packed food. that you require for the next cooking pro- The following accessories are not included cess.
 • Page 11: Operating The Device

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  7. Operating the device ating panel|7, on the lid handles|1, or by the handles|5 of the base unit. ~ When removing the cooked food, use Insert bag appropriate kitchen utensils. The water 1.
 • Page 12: Tips And Tricks

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  8. Tips and tricks NOTE: important for your time manage- ment when cooking: if the water is not yet at Suitable food for sous- the selected temperature, the program will vide not yet start.
 • Page 13: Tips

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  9. Cooking times Tips • Test your favourite dishes with sous-vide, The times indicated in the table are guide- buy yourself a sous-vide cookbook, or lines. The actual cooking time depends on: search the internet for sous-vide recipes.
 • Page 14: Cooking Table

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  55 °C - 60 °C medium rare - a thick pro- portion is still pink 60 °C - 65 °C medium - pink inside 65.5 °C - 68 °C medium well - almost cooked through 68 °C - 71 °C well done - fully cooked...
 • Page 15: Recipes

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Thick- Tempera- Food to be Cooking time in Cooking level ness/ ture of wa- cooked water bath weight ter bath Eggs in shell Yolk thick 62 °C 1 hour egg white almost en- tirely liquid Eggs in shell Yolk creamy...
 • Page 16: Mediterranean Chicken Breast

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  10.4 Mediterranean chicken 10.6 Carrots for antipasti breast 1. Peel and wash the carrots. 2. Cut off the bottom ends and then cut 1. Take one medium-sized tomato and the carrots into slices. several slices of courgette per vacuum 3.
 • Page 17: Tuna (Semi-Raw)

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  11. Cleaning This goes particularly well: • Asparagus, green vegetables Clean the device prior to its first use! • Potatoes • Horseradish sauce DANGER! Risk of electric shock! 10.8 Tuna (semi-raw) ~ Pull the mains plug out of the wall socket before you clean the device.
 • Page 18: Disposal

  This ex- 13. Technical tends the required specifications cooking time. • Is the food significant- Model: SVSV 550 A1 ly thicker than de- Food not yet scribed in the recipe Mains voltage: 230 V ~ 50 Hz cooked after...
 • Page 19: Warranty Of The Hoyer Handel Gmbh

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  15. Warranty of the The warranty applies to material or factory defects. This warranty does not include prod- HOYER Handel GmbH uct parts that are subject to standard wear Dear Customer, and therefore can be considered wear parts;...
 • Page 20 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Service Centre Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: hoyer@lidl.co.uk Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: hoyer@lidl.ie IAN: 115124 Supplier Please note that the following address is no service address.
 • Page 21 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  ...
 • Page 22 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Sisältö 1. Yleiskatsaus .................. 21 2. Määräystenmukainen käyttö ............22 3. Turvaohjeita .................. 22 4. Toimituksen sisältö ................ 24 5. Sous-vide!? ..................24 Mitä tarkoittaa sous-vide? ..............24 Sous-viden edut ................... 25 Huomioitavaa sous-viden yhteydessä...
 • Page 23: Yleiskatsaus

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  1. Yleiskatsaus Kannen kahva Kansi Pohjaritilä Vesisäiliö Perusyksikön kahva Perusyksikkö Ohjauskenttä Verkkoliitäntä Verkkoliitosjohto verkkopistokkeella Erotusritilä Näyttö: ajan ja lämpötilan näyttö Ajastin: ajan säätö Ajan ja lämpötilan säätö Ohjelman käynnistys/sammutus LEDillä Laitteen käynnistys ja sammutus Lämpötilan säätö...
 • Page 24: Määräystenmukainen Käyttö

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  2. Määräystenmukai- 3. Turvaohjeita nen käyttö Varoituksiin liittyvää Tällä sous-vide-automaatilla voit kypsentää Tarpeen mukaan käytetään tässä käyttöoh- tyhjiöpakattuja elintarvikkeita hellävaraises- jeessa seuraavia varoitusmerkintöjä: VAARA! Suuri riski: varoituksen lai- Laite on tarkoitettu vain yksityistalouksien minlyönnistä...
 • Page 25 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  ~ Jos perusyksikköön pääsee nestettä, on verkkopistoke irrotettava välittömästi. Sen jälkeen laite on annettava tarkastaa, ennen kuin se otetaan uudelleen käyttöön. ~ Hankaavia, syövyttäviä tai hiovia puhdistusaineita ei saa käyt- tää.
 • Page 26: Toimituksen Sisältö

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  ~ Irrota verkkopistoke pistorasiasta, ... ~ Laite on varustettu pitävillä muovijaloil- … jos sattuu häiriö, la. Koska huonekaluja pinnoitetaan mo- … kun et käytä laitetta, nilla eri maaleilla ja muoveilla ja …...
 • Page 27: Sous-Viden Edut

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Sous-viden edut aika näytössä|11 lasketaan alaspäin mi- nuuttien mukaan. • Vesihauteen lämpötilan tarkan säätämi- Huomioi pitempi aika vesihauteessa yksit- sen ja ylläpidon kautta kypsennys on täisten keittovaiheiden suunnittelun yhtey- vastaavan elintarvikkeen rakenteen ja dessä.
 • Page 28: Käyttöönotto

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Tarpeelliset tarvikkeet OHJE: veden lämpötilan tulisi olla se läm- Sous-videä voidaan käyttää vain tyhjiöpa- pötila, joka seuraavaan keittovaiheeseen kattujen elintarvikkeiden kanssa. tarvitaan. Näin vältät pitkät odotusajat sää- Seuraavat tarvikkeet eivät kuulu toimituk- detyn lämpötilan saavuttamiseen.
 • Page 29: Laitteen Käyttö

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  7. Laitteen käyttö • Ensimmäisen käytön yhteydessä saattaa ilmaantua lievää savun ja hajun muo- dostusta. Tämä ei ole haitallista ja lop- Pussien asetus puu pian itsestään. Huolehdi tänä 1. Aseta vakuumipussit vesisäiliöön|4. aikana riittävästä...
 • Page 30: Vihjeitä Ja Vinkkejä

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  7. Kun aika on päättynyt, kuuluu kolme Sous-videlle sopimatto- piippausta ja LED|14 sammuu. mia elintarvikkeita 8. Paina käynnistys-/sammutuskytkintä • Vähemmän tai ei ollenkaan sous-vide- |15 vähintään 2 sekuntia laitteen menetelmälle soveltuvia ovat seuraavat sammuttamiseksi.
 • Page 31: Kypsennysajat

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  • Huomioi, etteivät vakuumipussit puristu Sisälämpötila on lämpötila elintarvikkeen vesihauteessa toisiaan vasten. Niissä keskellä. paikoissa, joissa pussit ovat jatkuvasti Taulukko naudalle, sialle, kosketuksissa, elintarvikkeella on eri lampaalle ja riistalle kypsyysaste. Huomioi, että...
 • Page 32 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Kypsennystaulukko teesta tai eläimen rodusta. Tiedot pätevät yhdelle vakuumipussille (katso “Ohjelman Kaikki tiedot ovat vain ohjearvoja. Lopputu- käynnistys” sivulla 27). los riippuu aina tuotteen laadusta ja raken- Paksuus/ Vesihauteen Kypsennysaika Ruoka Kypsennysaste paino...
 • Page 33: Reseptit

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  10. Reseptit 4. Tyhjiöpakkaa liha. 5. Aseta tyhjiöpakattu liha n. 12 tunniksi Kypsennysajat löydät taulukosta ja/tai sous- jääkaappiin. vide-keittokirjastasi. 6. Aseta pussi sous-vide-automaattiin. 7. Ohjelman päättymisen jälkeen ota liha 10.1 Naudanfilee pussista ja pyyhi se talouspaperilla kui- vaksi.
 • Page 34: Parsa

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  10.5 Parsa 3. Pistele haarukalla useamman kerran sit- ruunan hedelmälihaan. 1. Kuori ja pese parsat. 4. Aseta lohi, sitruunaviipaleet ja 1-2 sal- 2. Leikkaa alemmat päät pois. vian lehteä vakuumipussiin. 3.
 • Page 35: Puhdistus

  1. Puhdista perusyksikkö|6 kevyesti kostu- tetulla liinalla. 2. Anna laitteen kuivua täysin ennen käyt- 13. Tekniset tiedot töä. Malli: SVSV 550 A1 Tarvikkeiden puhdistus Verkkojännite: 230 V ~50 Hz • Puhdista kansi|2, vesisäiliö|4 ja pohja- ritilä|3 käsin tiskialtaassa lämpimällä Suojaluokka: saippuavedellä.
 • Page 36: Häiriötapauksessa

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  14. Häiriötapauksessa 15. Takuun antaja on HOYER Handel GmbH Mikäli laite ei sattuisi toimimaan normaalisti, käy ensin läpi seuraava tarkastuslista. Ehkä Arvoisa asiakas, kyseessä on pieni ongelma, jonka pystyy rat- tällä...
 • Page 37 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  daan siten katsoa kulutusosiin kuuluviksi tai Toimittaja vaurioita särkyvissä osissa, esim. kytkin, Huomioi, että seuraava osoite ei ole pal- akut tai lasista valmistetut osat. veluosoite. Ota ensin yhteyttä yllä mainit- Tämä...
 • Page 38 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Innehåll 1. Översikt ..................37 2. Avsedd användning ............... 38 3. Säkerhetsanvisningar ..............38 4. Leveransomfattning ............... 40 5. Sous-vide!? ..................40 Vad är sous-vide? ................40 Fördelar med sous-vide ................ 40 Att tänka på...
 • Page 39: Översikt

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  1. Översikt Lockhandtag Lock Bottengaller Vattenbehållare Handtag på basenheten Basenhet Manöverpanel Nätuttag Nätanslutningskabel med stickpropp Delningsgaller Display: angivelse av tid och temperatur Timer: ställa in tid Ställa in tid och temperatur Starta/avsluta program med LED Sätta på/stänga av apparaten Ställa in temperatur med LED...
 • Page 40: Avsedd Användning

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  2. Avsedd användning 3. Säkerhetsanvisningar Med sous-vide-kokaren kan du tillaga va- Varningsinformation kuumförpackade livsmedel på ett skonsamt När det behövs används följande varnings- sätt. information i den här bruksanvisningen: Apparaten är utformad för privat hemma- FARA! Hög risk: icke beaktande av bruk.
 • Page 41 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  ~ Använda inga skavande, frätande eller repande rengöringsme- del. ~ Apparaten är inte avsedd att användas med en extern timer eller ett separat fjärrstyrningssystem. ~ Apparaten är lämpad för: … användning i personalkök i affärer, på kontor och inom andra kommersiella sektorer, …...
 • Page 42: Leveransomfattning

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  4. Leveransomfattning skilt när mycket långa tillagningstider har ställts in. 1 lock|2 1 bottengaller|3 FARA för brännskador 1 delningsgaller|10 ~ Transportera endast apparaten när den 1 vattenbehållare|4 1 basenhet|6 har svalnat. ~ Ta inte med bara händerna i vattnet när 1 nätanslutningskabel|9 1 bruksanvisning...
 • Page 43: Att Tänka På Vid Sous-Vide

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  den små avvikelser för temperatur och • Eftersom livsmedlen inte kokas eller ge- tid. nomsteks, måste man vara mycket noga • Du har perfekt kontroll över livsmedlets med hygienen. Alla delar som kommer i arom och textur.
 • Page 44: Innan Första Användningen

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  6. Innan första OBSERVERA: temperaturen på vattnet bör användningen helst vara den temperatur som du behöver för nästa tillagning. På så vis undviks långa Packa upp väntetider tills den inställda temperaturen har uppnåtts.
 • Page 45: Använda Apparaten

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  7. Använda apparaten OBSERVERA: • Knapparna -/+|13 kopplar minut- el- ler gradvis per knapptryckning. Håll Lägga i påsar knapparna intryckta för att koppla till 1. Lägg i påsarna i vattenbehållaren|4. snabbgång.
 • Page 46: Tips Och Knep

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  8. Tips och knep grammet. Programmet väntar tills den valda temperaturen har uppnåtts - därefter startar det automatiskt. Du ser hur tiden räknas ner Lämpliga livsmedel för på displayen|11. Ta hänsyn till den längre sous-vide tiden i vattenbadet vid tidsplaneringen för enskilda matlagningssteg.
 • Page 47: Tillagningstider

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  • Marinering: kombinationen vakuumför- • Förbered grönsakerna genom att skära packning med marinad och långsam bort stjälkar och skära stora grönsaker i pochering i vattenbad ger mycket inten- lika stora bitar. siva smakupplevelser.
 • Page 48 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Tillagningstabell perna för produkten och djurrasen. Uppgifterna gäller för en vakuumpåse (se Alla uppgifter är endast riktvärden. Slutresul- “Starta program” på sida 43). tatet beror alltid på kvaliteten och egenska- Tillagningstid i Tillagat livs- Tjocklek/...
 • Page 49: Recept

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  10. Recept 5. Lägg det vakuumförpackade köttet ca. 12 timmar i kylskåpet. Tillagningstiden framgår av tabellen och/el- 6. Lägg påsen i sous-vide-kokaren. ler din sous-vide-kokbok. 7. När programmet är klart tar du upp köttet från påsen och torkar försiktigt av 10.1 Oxfilé...
 • Page 50: Sparris

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  10.5 Sparris 2. Skär av en till två skivor från en citron. 3. Stick flera gånger genom citronens 1. Skala och tvätta sparrisen. fruktkött med en gaffel. 2. Skär bort de nedre ändarna. 4.
 • Page 51: Rengöring

  Rengöra tillbehör förpackningen avfallshanteras. • Rengör locket|2, vattenbehållaren|4 och bottengallret|3 för hand i diskhon med varmt vatten och diskmedel. 13. Tekniska data Modell: SVSV 550 A1 Nätspänning: 230 V ~ 50 Hz Kapslingsklass: Effekt: 550 W Påfyllnings- 2,5 till 5,5 liter mängd:...
 • Page 52: Problemlösning

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  14. Problemlösning 15. Garanti från HOYER Handel GmbH Kontrollera produkten enligt denna checklista om produkten inte fungerar. Du kanske kan Kära kund, lösa problemet själv på ett enkelt sätt. på den här produkten ges 3 års garanti fr.o.m.
 • Page 53 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  därför kan ses som slitdelar eller för skador Leverantör på ömtåliga delar, t.ex. knappar, batterier el- Vänligen observera att följande adress inte ler delar tillverkade av glas. är någon serviceadress. Kontakta först Garantin upphör att gälla om produkten har ovan angivna servicecenter.
 • Page 54 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Indhold 1. Oversigt ..................53 2. Brug i overens-stemmelse med formålet ......... 54 3. Sikkerhedsanvisninger ..............54 4. Leveringsomfang ................56 5. Sous-Vide!? ..................56 Hvad er Sous-Vide?................56 Fordele ved Sous-Vide ................57 Bemærk ved Sous-Vide .................
 • Page 55: Oversigt

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  1. Oversigt Håndtag Låg Bundgitter Vandbeholder Håndtag på basisenhed Basisenhed Betjeningsfelt Stikkontakt Nettilslutningsledning med netstik Separationsgitter Display: indikator for tiden og temperaturen Timer: tidsindstilling Indstilling af tid og temperatur Starte/afslutte program med LED Tænde og slukke for apparatet Indstille temperatur med LED MAX Markering (MIN Markering ikke synlig)
 • Page 56: Brug I Overens-Stemmelse Med Formålet

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  2. Brug i overens-stem- 3. Sikkerhedsanvisninger melse med formålet Advarselshenvisninger Med denne Sous-Vide maskine kan du tilbe- Hvor det er påkrævet, anvendes følgende rede vakuumpakkede levnedsmidler skån- advarselshenvisninger i denne betjenings- somt.
 • Page 57 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  ~ Hvis væske skulle være trængt ind i basisenheden, træk så omgå- ende netstikket ud. Få apparatet kontrolleret, før det tages i brug igen. ~ Anvend ikke skurende, ætsende og kradsende rengøringsmidler. ~ Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt sammen med en ekstern timer eller en separat fjernbetjening.
 • Page 58: Leveringsomfang

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  vet fald et skridsikkert underlag under apparatet. BRANDFARE ~ Brug aldrig aggressive eller skurende ~ Stil apparatet på et plant, stabilt, tørt og rengøringsmidler. varmebestandigt underlag før du tilslut- ter det. 4.
 • Page 59: Fordele Ved Sous-Vide

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Fordele ved Sous-Vide Tag højde for den længere tid i vandbadet ved din tidsplanlægning for de enkelte tilbe- • Ved den nøjagtige indstilling og kontrol redningstrin. af vandbadets temperatur bliver tilbe- redningen direkte afstemt efter levneds- Derfor anbefaler vi at komme van- midlets struktur og egenskab.
 • Page 60: Nødvendigt Tilbehør

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Nødvendigt tilbehør ANVISNING: vandets temperatur bør så Uden vakuumpakkede levnedsmidler er vidt muligt svare til den temperatur, som du Sous-Vide ikke mulig. har brug for til den næste tilberedning. Såle- Følgende tilbehør bliver ikke medleveret, des undgår du lange ventetider, indtil den men er nødvendigt:...
 • Page 61: Betjening Af Apparatet

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  7. Betjening af ANVISNINGER: • Knapperne -/+|13 skifter ved hvert tryk apparatet på knappen minutvis eller gradvis. Hold knapperne trykket inde for at skifte hur- Ilægning af posen tigt. • Det kan ved første brug komme til let 1.
 • Page 62: Tips Og Tricks

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  tæller ned. Tag højde for den længere tid i Ikke-egnede levneds- vandbadet ved din tidsplanlægning for de midler til Sous-Vide enkelte tilberedningstrin. • Mindre godt til slet ikke-egnede til Sous- Vide-metoden er følgende levnedsmid- 7.
 • Page 63: Tilberedningstider

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  kammuslinger) kan marineringen og va- Tilberedning af kød ved kuumpakningen også foretages nogle ti- kernetemperatur mer forinden. De følgende tabeller viser tilberednings- • Vær omhyggelig med, at vakuumposen punktet for et stykke kød, når den nævnte i vandbadet ikke bliver trykket sammen.
 • Page 64: Tabel For Færdigtilberedt

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Tabel for færdigtilberedt duktets kvalitet og beskaffenhed hhv. dyrets race. Angivelserne gælder for en vakuumpo- Alle angivelser er udelukkende vejledende se (se “Start af program” på side 59). værdier. Resultatet er altid afhængigt af pro- Levneds- Temperatur Tilbered-...
 • Page 65: Opskrifter

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  10. Opskrifter 5. Læg det vakuumpakkede kød ca. 12 ti- mer i køleskabet. Tilberedningstiderne kan du se i tabellen 6. Kom posen i Sous-Vide maskinen. og/eller i din Sous-Vide-kogebog. 7. Når programmet er slut, skal du tage kødet ud af posen og duppe det tørt 10.1 Oksemørbrad med køkkenrullepapir.
 • Page 66: Asparges

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  10.5 Asparges 2. Udskær 1 til 2 skiver af en citron. 3. Stik med en gaffel flere gange i citro- 1. Skræl og vask aspargesene. nens frugtkød. 2. Skær de nederste ender af. 4.
 • Page 67: Rengøring

  2. Benyt først apparatet igen, når det er helt tørt. 13. Tekniske data Rengøring af tilbehør • Rengør låget|2, vandbeholderen|4 og Model: SVSV 550 A1 bundgitteret|3 i hånden i køkkenvasken Netspænding: 230 V ~ 50 Hz med varmt sæbevand. Beskyttelsesklas- Rengøring af køkkenredskaber...
 • Page 68: Problemløsning

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  14. Problemløsning 15. HOYER Handel GmbHs garanti Hvis dit apparat ikke fungerer som ønsket, skal du først gå den følgende tjekliste igen- Kære kunde. nem. Måske er der kun tale om et mindre pro- Du har 3 års garanti fra købsdatoen på...
 • Page 69 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Garantidækning Service-center Apparatet er blevet omhyggeligt fremstillet ef- ter strenge kvalitetsretningslinjer og kontrolle- Service Danmark ret samvittighedsfuldt inden leveringen. Tel.: 32 710005 Garantien gælder for materiale- eller fabrika- E-Mail: hoyer@lidl.dk tionsfejl.
 • Page 70 )5B53B6RXV 9LGHIP 6HLWH 0RQWDJ $XJXVW  Sommaire 1. Aperçu de l'appareil ..............69 2. Utilisation conforme ............... 70 3. Consignes de sécurité ..............70 4. Éléments livrés ................73 5. Sous vide !? ................... 73 Que signifie sous vide ? ............... 73 Avantages du sous vide ...............
 • Page 71: Aperçu De L'appareil

  )5B53B6RXV 9LGHIP 6HLWH 0RQWDJ $XJXVW  1. Aperçu de l'appareil Poignée du couvercle Couvercle Grille de fond Réservoir d'eau Poignée de l'unité de base Unité de base Champ de commande Prise d'alimentation Câble de raccordement au secteur avec fiche secteur Grille de séparation Écran : affichage du temps et de la température Minuterie : réglage du temps...
 • Page 72: Utilisation Conforme

  )5B53B6RXV 9LGHIP 6HLWH 0RQWDJ $XJXVW  2. Utilisation conforme 3. Consignes de sécurité Avec ce cuiseur automatique sous vide, vous Avertissements pouvez cuire délicatement des aliments em- Les avertissements suivants sont utilisés si né- ballés sous vide. cessaire dans le présent mode d'emploi : L'appareil est conçu pour un usage domes- DANGER ! Risque élevé...
 • Page 73 )5B53B6RXV 9LGHIP 6HLWH 0RQWDJ $XJXVW  ~ Si le câble de raccordement au secteur de cet appareil est en- dommagé, il faut le faire remplacer par le fabricant, son service après-vente ou une personne ayant une qualification similaire pour éviter les mises en danger.
 • Page 74 )5B53B6RXV 9LGHIP 6HLWH 0RQWDJ $XJXVW  ~ Raccordez la fiche secteur uniquement ~ Vous ne devez pas mettre le sachet à une prise de contact de protection dans l'eau du bain marie à mains nues, conforme et facilement accessible, dont de même pour l'en sortir.
 • Page 75: Éléments Livrés

  )5B53B6RXV 9LGHIP 6HLWH 0RQWDJ $XJXVW  4. Éléments livrés • Il est possible de préparer de grandes quantités d'aliments. Ensuite, la prépa- 1 couvercle|2 ration finale est très rapide (bref pas- 1 grille de fond|3 sage des steaks à la poêle). 1 grille de séparation|10 •...
 • Page 76: Mise En Service

  )5B53B6RXV 9LGHIP 6HLWH 0RQWDJ $XJXVW  Lorsque vous planifiez le temps des diffé- • Il faut décongeler les aliments congelés rentes opérations de cuisson, tenez compte avant de les cuire. Une décongélation du temps plus long au bain marie. rapide dans le bain marie altère la structure des aliments.
 • Page 77: Utilisation De L'appareil

  )5B53B6RXV 9LGHIP 6HLWH 0RQWDJ $XJXVW  une prise de courant. Vous entendez un REMARQUE : bip et l'écran|11 s'allume un court ins- tant. si vous voulez placer plusieurs sachets sous vide dans le bain marie (par ex. pour des steaks), posez la grille de séparation|10 sur 7.
 • Page 78 )5B53B6RXV 9LGHIP 6HLWH 0RQWDJ $XJXVW  Mise en marche de 5. Avec les touches -/+|13, réglez la température de cuisson à basse tempé- l'appareil rature à laquelle les aliments doivent cuire. Vous pouvez régler à la minute près un temps compris entre 1 minute DANGER ! Risque de brûlures et 24 heures.
 • Page 79: Conseils Et Astuces

  )5B53B6RXV 9LGHIP 6HLWH 0RQWDJ $XJXVW  8. Conseils et astuces Conseils • Testez vos plats préférez en cuisson sous Aliments adéquats pour vide, achetez un livre de cuisine sous vide ou consultez des recettes sous vide la méthode sous vide sur Internet.
 • Page 80: Temps De Cuisson

  )5B53B6RXV 9LGHIP 6HLWH 0RQWDJ $XJXVW  9. Temps de cuisson Tableau pour le bœuf, le porc, l'agneau et le gibier Les temps indiqués dans les tableaux sont Veillez à ce que la volaille soit mangée uni- donnés à...
 • Page 81: Tableau De Cuisson

  )5B53B6RXV 9LGHIP 6HLWH 0RQWDJ $XJXVW  Tableau de cuisson tions sont valables pour un sachet sous vide (voir “|Mise en marche de l'appareil|” à la Toutes les indications ne sont données qu'à page 76). titre informatif. Le résultat final dépend tou- jours de la qualité...
 • Page 82: Recettes

  )5B53B6RXV 9LGHIP 6HLWH 0RQWDJ $XJXVW  Épais- Tempéra- Aliments à Température de Temps de cuisson seur / ture du bain cuire cuisson au bain marie Poids marie Œuf à la Jaune d’œuf visqueux 62 °C 1 heure coque Blanc d’œuf presque seulement liquide...
 • Page 83: Filets De Poulet À La Méditerranéenne

  )5B53B6RXV 9LGHIP 6HLWH 0RQWDJ $XJXVW  L'accompagnement qui convient 6. Mettez les asperges sous vide. particulièrement bien : 7. Placez le sachet dans le cuiseur auto- • Croûte d'herbes (passage au four) matique sous vide. • Tomates chaudes •...
 • Page 84: Thon (Mi-Cuit)

  )5B53B6RXV 9LGHIP 6HLWH 0RQWDJ $XJXVW  2. Coupez une ou deux tranches de ci- 8. Faites chauffer du beurre ou de l'huile tron. dans une poêle et brunissez le thon ra- 3. Avec une fourchette piquez plusieurs pidement des deux côtés.
 • Page 85: Nettoyage

  2. N'utilisez l'appareil que si celui-ci est techniques complètement sec. Modèle : SVSV 550 A1 Nettoyage des accessoires Tension secteur : 230 V ~50 Hz • Nettoyez le couvercle|2, le réservoir d'eau|4 et la grille de fond|3 à la main Classe de dans l'évier à...
 • Page 86: Dépannage

  )5B53B6RXV 9LGHIP 6HLWH 0RQWDJ $XJXVW  14. Dépannage 15. Garantie de HOYER Handel GmbH Si votre appareil ne fonctionne pas correcte- ment, procédez dans un premier temps aux Chère cliente, cher client, tests de cette liste de contrôle. Il s'agit peut- Vous obtenez pour cet appareil une garantie être seulement d'un problème mineur que de 3 ans à...
 • Page 87 )5B53B6RXV 9LGHIP 6HLWH 0RQWDJ $XJXVW  médiatement après le déballage. Après l’ex- Sur www.lidl-service.com, vous pou- piration de la garantie, les réparations à vez télécharger ce mode d’emploi effectuer sont payantes. ainsi que ceux d’autres produits, des vidéos sur les produits et des logiciels.
 • Page 88 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Inhoud 1. Overzicht ..................87 2. Correct gebruik ................88 3. Veiligheidsinstructies ..............88 4. Levering ..................90 5. Sous-vide!? ..................91 Wat is sous-vide?................91 Voordelen van sous-vide ..............91 Waar moet u bij sous-vide op letten?.............
 • Page 89: Overzicht

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  1. Overzicht Dekselgreep Deksel Bodemrooster Waterreservoir Handgreep van de basiseenheid Basiseenheid Bedieningspaneel Netaansluiting Netaansluitsnoer met stekker Rekje Display: weergave van de tijd en de temperatuur Timer: tijd instellen Tijd en temperatuur instellen Programma starten/beëindigen met LED Apparaat in- en uitschakelen Temperatuur instellen met LED...
 • Page 90: Correct Gebruik

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  2. Correct gebruik 3. Veiligheidsinstructies Met dit sous-vide waterbad kunt u vacuüm- Waarschuwingen verpakte levensmiddelen behoedzaam ga- Indien nodig vindt u de volgende waarschu- ren. wingen in deze handleiding: Het apparaat is ontworpen voor particuliere GEVAAR! Hoog risico: het niet in huishoudens.
 • Page 91 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  waardig gekwalificeerde persoon worden vervangen, om ge- vaar te voorkomen. ~ De basiseenheid, het netaansluitsnoer en de stekker mogen niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. ~ Wanneer er vloeistof in de basiseenheid terechtkomt, moet de stekker direct uit het stopcontact worden getrokken.
 • Page 92: Levering

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  ~ Let erop, dat het netaansluitsnoer niet WAARSCHUWING voor door scherpe randen of hete plaatsen materiële schade kan worden beschadigd. ~ Gebruik het sous-vide waterbad nooit ~ Let er bij gebruik van het apparaat op, zonder water.
 • Page 93: Sous-Vide

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  5. Sous-vide!? • Door de vacuümmethode verliezen de levensmiddelen geen aroma's of vocht. Zo blijven vlees en vis altijd heerlijk sap- Wat is sous-vide? pig en worden niet droog. Dé droom van elke hobbykok: een steak die •...
 • Page 94: Ingebruikname

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  6. Ingebruikname • Omdat de levensmiddelen niet worden gekookt of doorgebraden, moet veel waarde worden gehecht aan de hygië- Uitpakken ne. Alle onderdelen die in contact ko- men met rauwe of halfrauwe 1.
 • Page 95: Het Apparaat Bedienen

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  7. Het apparaat bedie- AANWIJZING: de temperatuur van het water dient zoveel mogelijk overeen te ko- men met de temperatuur die u voor de vol- Zak inleggen gende bereiding nodig heeft. Zo voorkomt u lange wachttijden totdat de ingestelde tem- 1.
 • Page 96 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Programma starten 5. Stel de gewenste tijd in, waarbij het te garen levensmiddel moet garen met de toetsen -/+|13. U kunt een tijd tot op GEVAAR van verwondingen de minuut nauwkeurig instellen tussen door verbranden! 1 minuut en 24 uur.
 • Page 97: Tips En Trucs

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  8. Tips en trucs Tips • Probeer uw lievelingsgerechten uit met Geschikte sous-vide, koop een sous-vide kookboek of zoek op internet naar sous-vide re- levensmiddelen voor cepten. sous-vide • Marineren: de combinatie vacuümver- Zeer geschikt voor de sous-vide methode is pakken met marinade en langzaam ga- vlees een daarbij ook zeker de wat minder...
 • Page 98: Gaartijden

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  9. Gaartijden Tabel voor rund, varken, lam en wild De in de tabel vermelde tijden zijn richt- Let erop dat gevogelte alleen volledig gaar waarden. De werkelijke gaartijd hangt af gegeten mag worden, om het risico op een van: salmonella-infectie te vermijden.
 • Page 99 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Gaartabel duct resp. van het ras van het dier. De gege- vens gelden voor een vacuümzak (zie Alle gegevens zijn slechts richtwaarden. Het “Programma starten” op pagina 94). eindresultaat is altijd afhankelijk van de kwaliteit en de hoedanigheid van het pro- Te garen le- Dikte/ge-...
 • Page 100: Recepten

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  10. Recepten 5. Leg het gevacumeerde vlees ca. 12 uur in de koelkast. De gaartijden kunt u vinden in de tabel en/ 6. Leg de zak in het sous-vide waterbad. of in uw sous-vide kookboek.
 • Page 101: Asperges

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  10.5 Asperges 10.7 Zalm 1. Schil en was de asperges. 1. Was de zalm en dep deze vervolgens 2. Snijd de onderste uiteinden eraf. droog. Wanneer er nog vel op de vis 3.
 • Page 102: Reinigen

  ~ Gebruik geen scherpe of schurende schoonmaakmiddelen. 13. Technische gegevens • Reinig het apparaat na elk gebruik. Model: SVSV 550 A1 Netspanning: 230 V ~ 50 Hz Basiseenheid reinigen Beschermings- 1. Reinig de basiseenheid|6 met een licht klasse: vochtige doek.
 • Page 103: Problemen Oplossen

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  14. Problemen oplossen 15.Garantie van HOYER|Handel GmbH Wanneer uw apparaat een keer niet functio- neert zoals gewenst, doorloopt u eerst deze Geachte klant, checklist. Misschien is het een klein probleem U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie van- dat u zelf kunt oplossen.
 • Page 104 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Omvang van de garantie • Een product dat geregistreerd staat als defect, kunt u dan met bijvoeging van Het apparaat werd zorgvuldig geproduceerd de aankoopnota (kassabon) en de ver- volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en nauw- melding waaruit de onvolkomenheid be- gezet gecontroleerd vóór levering.
 • Page 105 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  ...
 • Page 106 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Inhalt 1. Übersicht ..................105 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ..........106 3. Sicherheitshinweise ..............106 4. Lieferumfang ................108 5. Sous-Vide!? ................. 109 Was ist Sous-Vide? ................109 Vorteile von Sous-Vide ............... 109 Zu beachten bei Sous-Vide ..............
 • Page 107: Übersicht

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  1. Übersicht Deckelgriff Deckel Bodengitter Wasserbehälter Griff der Basiseinheit Basiseinheit Bedienfeld Netzbuchse Netzanschlussleitung mit Netzstecker Trenngitter Display: Anzeige der Zeit und der Temperatur Timer: Zeit einstellen Einstellen der Zeit und der Temperatur Programm starten/beenden mit LED Gerät ein- und ausschalten Temperatur einstellen mit LED...
 • Page 108: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  2. Bestimmungsgemäßer 3. Sicherheitshinweise Gebrauch Warnhinweise Mit diesem Sous-Vide Automaten können Falls erforderlich, werden folgende Warn- Sie vakuumverpackte Lebensmittel schonend hinweise in dieser Bedienungsanleitung ver- garen. wendet: Das Gerät ist für den privaten Haushalt kon- GEFAHR! Hohes Risiko: Missach- zipiert.
 • Page 109 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdun- gen zu vermeiden. ~ Die Basiseinheit, die Netzanschlussleitung und der Netzstecker dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht wer- den. ~ Sollte Flüssigkeit in die Basiseinheit gelangen, sofort den Netzste- cker ziehen.
 • Page 110: Lieferumfang

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  ~ Schließen Sie den Netzstecker nur an ~ Greifen Sie nicht mit bloßen Händen in eine ordnungsgemäß installierte, leicht das Wasser, wenn Sie die Beutel in das zugängliche Schutzkontakt-Steckdose Wasserbad legen oder herausnehmen. ~ Warten Sie mit der Reinigung, bis das an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht.
 • Page 111: Sous-Vide

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  5. Sous-Vide!? • Durch das Vakuumverfahren verlieren die Lebensmittel keine Aromen oder Flüssigkeiten. So bleiben Fisch und Was ist Sous-Vide? Fleisch jederzeit schön saftig und wer- Der Traum von jedem Hobbykoch: ein Steak den nicht trocken.
 • Page 112: Inbetriebnahme

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  6. Inbetriebnahme • Da die Lebensmittel nicht gekocht oder durchgebraten werden, muss sehr viel Wert auf die Hygiene gelegt werden. Auspacken Alle Teile, die mit rohen oder halb rohen Lebensmitteln in Kontakt kommen, müs- 1.
 • Page 113: Bedienen Des Gerätes

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  7. Bedienen des Gerätes HINWEIS: Die Temperatur des Wassers sollte möglichst der Temperatur entsprechen, Beutel einlegen die Sie für den nächsten Kochvorgang benö- 1. Geben Sie die Vakuumbeutel in den tigen.
 • Page 114 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Programm starten -/+|13 ein. Sie können minutengenau eine Zeit zwischen 1 Minute und 24 Stunden einstellen. GEFAHR von Verletzung durch 6. Starten Sie das Programm durch Drü- Verbrennung! cken der Taste |14.
 • Page 115: Tipps Und Tricks

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  8. Tipps und Tricks Tipps • Testen Sie Ihre Lieblingsgerichte mit Geeignete Lebensmittel Sous-Vide, kaufen Sie sich ein Sous-Vide Kochbuch oder schauen Sie im Internet für Sous-Vide nach Sous-Vide Rezepten. Besonders gut geeignet für die Sous-Vide •...
 • Page 116: Garzeiten

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  9. Garzeiten Tabelle für Rind, Schwein, Lamm und Wild Die in der Tabelle angegebenen Zeiten sind Beachten Sie, dass Geflügel nur komplett Richtwerte. Die tatsächliche Garzeit hängt durchgegart gegessen werden darf, um die ab von: Gefahr einer Salmonelleninfektion zu ver- •...
 • Page 117 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Gartabelle bzw. der Rasse des Tieres. Die Angaben gel- ten für einen Vakuumbeutel (siehe “Pro- Alle Angaben sind nur Richtwerte. Das End- gramm starten” auf Seite 112). ergebnis ist immer abhängig von der Quali- tät und der Beschaffenheit des Produktes Dicke/ Temperatur...
 • Page 118: Rezepte

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  10. Rezepte 10.3 Lammkarree 1. Drücken Sie 1-2 Knoblauchzehen in et- Die Garzeiten entnehmen Sie bitte der Ta- was Olivenöl. belle und/oder Ihrem Sous-Vide Kochbuch. 2. Geben Sie etwas Salz und Pfeffer in das Öl und mischen alles mit einer Ga- 10.1 Rinderfilet bel durch.
 • Page 119: Hähnchebrust Mediterrane

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  10.4 Hähnchebrust Das passt besonders gut: • junge Kartoffeln mediterrane • roher Schinken oder ein Wiener Schnit- 1. Pro Vakuumbeutel nehmen Sie eine mit- telgroße Tomate und einige Scheiben • gegrilltes Lachsfilet Zucchini.
 • Page 120: Lachs

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  10.7 Lachs 6. Nach dem Ende des Programms neh- men Sie den Thunfisch möglichst mit ei- 1. Waschen Sie den Lachs und tupfen ihn nem Pfannenwender (Pfannenmesser) dann trocken. Falls der Fisch noch Haut vorsichtig aus dem Beutel.
 • Page 121: Reinigen

  Zubehör reinigen 13. Technische Daten • Reinigen Sie den Deckel|2, den Was- serbehälter|4 und das Bodengitter|3 Modell: SVSV 550 A1 von Hand im Spülbecken mit heißem Netzspannung: 230|V ~50 Hz Seifenwasser. Schutzklasse: Küchenutensilien reinigen Leistung: 550 W •...
 • Page 122: Problemlösung

  BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  14. Problemlösung 15. Garantie der HOYER|Handel GmbH Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein klei- Sie erhalten auf dieses Gerät 3|Jahre Ga- nes Problem, das Sie selbst beheben können.
 • Page 123 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  Die Garantieleistung gilt für Material- oder Auf www.lidl-service.com können Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt Sie diese und viele weitere Handbü- sich nicht auf Produktteile, die normaler Ab- cher, Produktvideos und Software nutzung ausgesetzt sind und daher als Ver- herunterladen.
 • Page 124 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  ...
 • Page 125 BB53B6RXV 9LGHB%ERRN 6HLWH 6RQQWDJ $XJXVW  ...
 • Page 126 Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Germany Status of information · Tiedot päivitetty · Informationsstatus · Informationernes stand · Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 07/2015 · Ident.-Nr.: SVSV 550 A1 IAN 115124 RP115124_Sous_Vide_Cover_LB3.indd 1 30.07.15 10:47...

This manual is also suitable for:

115124

Table of Contents