Download Table of Contents Print this page

Beko BK 20 HPLCD Manual page 9

Advertisement

Table of Contents
3
Kurulum
Ürünün kurulumu için size en yakın Yetkili Servise
başvurun. Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek
için yetkili servisi çağırmadan önce, kullanma
kılavuzundaki bilgilere bakarak elektrik tesisatı,
su tesisatı ve gaz tesisatının uygun olmasına
dikkat edin. Değilse ehliyetli bir elektrikçi ve
tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın.
Gaz tesisatı için mutlaka doğalgaz tesisat projesi
hazırlatıp onaylatın.
3.1 Kurulum öncesi talimatlar
Kurulum öncesi aşağıdaki kontrolleri mutlaka
yapın:
1. Kombinin, gaz tesisatı ile sağlanan mevcut gaz
ile kullanılacak şekilde ayarlandığını kontrol edin.
Kutu üzerindeki işaretlemeler ve cihaz üzerindeki
etiketleri kontrol edin.
2. Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, birden
fazla cihazdan gelen egzost gazları toplamak
için özellikle dizayn edilmiş bacalar dışında, diğer
cihazların egzost gazlarının aynı baca kanalının
içinden geçerek çıkmadığını, baca başlığının
uygunluğunu ve başlığın tıkalı olmadığını
kontrol edin.
3. Mevcut bacalara bağlantı yapılması durumunda,
bunların çok temiz olduğunu kontrol edin,
aksi taktirde bacadan gelen kurumlar, çalışma
sırasında gaz geçişlerini tıkar ve tehlikeli
durumlara neden olabilir.
4. Tüm tesisat boruları, içinde yabancı madde
kalmaması için tamamıyla temizlenmelidir.
Kombinin verimli bir şekilde çalışması ve garanti
kapsamı dışında kalmaması için aşağıdaki uyarıları
mutlaka dikkate alın:
Kombi / Kullanma Kılavuzu
3.2 Kullanım suyu devresi
1. Su sertliği 20°F' d en (1°F = 1 lt. suda 10 mg
kalsiyum karbonat) yüksek ise; mevcut sisteme
polifosfat karıştırılmalı veya mutlaka su arıtması
yapılmalıdır.
2. Cihazın montajının ardından, kullanımdan önce,
kullanım suyunu bir süre akıtarak cihazdan
geçen ilk suyun atılmasını sağlayınız.
3.3 Isıtma devresi
3.3.1 Yeni tesisat
Kombinin montaj işlemi öncesinde, tesisat
(sistem), uygun - tescilli ürünler kullanılarak
mutlaka temizlenmelidir. Tesisatın ve tesisatta
bulunan metal, plastik ve kauçuk parçaların zarar
görmemesi için; nötr bazlı, asidik ve alkalik olmayan
temizleyiciler kullanın. Bu tip temizleyici ürünler
kullanırken, üreticinin kullanım talimatlarına
mutlaka uyunuz.
3.3.2 Eski tesisat
Kombinin montaj işlemi öncesinde, tesisatı
(sistemi) boşaltarak, uygun, tescilli ürünler
kullanılarak mutlaka temizleyiniz. Tesisatın
ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauçuk
parçaların zarar görmemesi için; nötr bazlı asidik
olmayan ve alkalik olmayan temizleyiciler kullanın.
Bu tip temizleyici ürünler kullanırken, üreticinin
kullanım talimatlarına mutlaka uyun.
Isıtma devresi tesisatında pislik, tıkanıklık,
tesisat kalıntısı, çapak, cüruf vb. partiküllerin
bulunması
kombinin
yönde etkileyecektir. Bu tip durumlar; kombinin
randımansız çalışmasına, aşırı ısınmasına, sesli
çalışmasına, vb. problemlere neden olabilecektir.
Tesisat nedeniyle kombide meydana gelecek
arıza ve problemler garanti kapsamı dışındadır.
• Cihazla beraber verilen montaj şablonu
kullanılarak bağlantı kaidesi ve askı delikleri
hassas olarak markalanmalıdır. Cihazın terazide
olduğu mutlaka kontrol edilmelidir.
çalışmasını
olumsuz
9 / TR

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bk 26 hplcd

Table of Contents