Ürün Güvenliği; Kullanım Amacı - Beko BK 20 HPLCD Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

1
Önemli güvenlik ve çevre talimatları
Ürünün, gaz tesisatı ile sağlanan
gaz ile kullanı lacak şekilde
ayarlandığına dikkat edin. Kutu ve
cihaz üzerindeki etiketleri kontrol
edin.
1.1.3 Ürün güvenliği
Ürün, bağlantı elemanları ürünün
ağırlığını kaldı racak şekilde
kuvvetli ve sağlam durumda
duva ra bağlanmalıdır.
Ürünün parçaları yalnızca yetkili
servis trafından sökül melidir. Ürün
üzerinde mühürlü bulunan parça
ve elemanlara kesinlikle müdahele
edilmemelidir.
Ürünün ilk çalıştırma işlemini
mutlaka Yetkili Servise yaptırın.
Ürün, yağmur, kar gibi dış
etkenlerden etkilene bilecek
ortamlara monte edilmemelidir.
Kombi soğuk iken manometreden
okunan basınç değerinin 0,7 – 1,5
bar aralığında olduğunu dü zenli
olarak kontrol edin.
Yüksek basınç durumunda,
boşaltma musluğunu açarak
basıncın istenilen basınç aralığı
değerine getirilmesini sağlayın.
Kombi / Kullanma Kılavuzu
Düşük basınç durumunda,
doldurma musluğunu açarak
basıncın yükselmesini sağlayın.
Hava yapmaması için, doldurma
musluğunu çok yavaş açın.
Basınç düşmesi sık tekrarlanıyorsa
yetkili servise başvurun.
Bütün sistem suyunu değiştirmek,
kombi içeri sinde ve ısıtma
elemanlarında zararlı kireç
tor tularının oluşmasına yol
açacağından, su boşalt malarından
kaçının.
Ürünü harici, fiziki veya kimyevi
etkenlerden ko ruyun.
1.2 Kullanım amacı
Bu ürün, atmosferik basınçta
kaynama sıcaklığının altında su
ısıtmak üzere tasarlanmış tır.
Performansına ve çıkış gücüne
uygun bir mer kezi ısıtma tesisatı
ve kullanım suyu sistemine bağ-
lanmalıdır.
Üretici, hatalı kullanım veya taşıma
nedeniyle oluşan herhangi bir
zarardan dolayı sorumluluk kabul
etmez.
Satın almış olduğunuz ürünün
kullanım ömrü 15 yıldır. Bu, ürünün
tanımlandığı şekilde çalışabilmesi
icin gerekli yedek parcaları
bulundurma süresidir.
5 / TR

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bk 26 hplcd

Table of Contents