Download Table of Contents Print this page

Beko BK 20 HPLCD Manual page 15

Advertisement

Table of Contents
5
Ürünün çalıştırılması
Cihazın doğru olarak çalıştırılması için aşağıdaki
adımları uygulayın:
1. Enerji beslemesini sağlayın.
2. Gaz vanasını açın.
5.2.1 Kış konumu (Merkezi ısıtma
(K3) +kullanım suyu)
1. ON/OFF düğmesine (K3) basın. Ekranda
radyatör ve musluk sembolü görünür.
2. Kullanım suyu ihtiyacı olmadığında, ekranda
merkezi ısıtma devresi çıkış su sıcaklığı
görüntülenecektir. Merkezi ısıtma sıcaklığı
değerini (K1) düğmesine basarak arttırın ve
(K2) düğmesine basarak azaltın. Düğmelere
bastığınızda ekranda ayarlanan sıcaklık değeri
görüntülenecektir. Kombi devreye girdiğinde
ekranda alev sembolü görülecektir. Merkezi
ısıtma modunda çalışırken ekrandaki radyatör
sembolü yanıp sönecektir.
3. Kullanım suyu sıcaklığını arttırmak için (K7),
azaltmak için (K6) düğmesine basın. Düğmelere
bastığınızda ekranda ayarlanan kullanım suyu
sıcaklığı gösterilecektir. Kullanım suyu ihtiyacı
olduğunda, cihaz kullanım suyu moduna
geçecek ve ekranda musluk işareti yanıp
sönecektir. Kullanım suyu önceliğinden dolayı
cihaz merkezi ısıtmada çalışıyorsa bile kullanım
suyu ihtiyacı olduğunda kullanım suyu moduna
geçecektir.
K7
88.8
K6
K5
Kombi / Kullanma Kılavuzu
K1
K2
re s e t
K4
K3
5.2.2 Yaz konumu
kullanım suyu)
1. Ekranda musluk sembolü görüntüleninceye
kadar ON/OFF düğmesine (K3) basınız.
2. Kullanım suyu sıcaklığını arttırmak için (K7),
azaltmak için (K6) düğmesine basın. Düğmelere
bastığınızda ekranda ayarlanan kullanım suyu
sıcaklığı gösterilecektir. Kullanım suyu ihtiyacı
olduğunda, kombi kullanım suyu modunda
devreye girecektir.
(sadece
15 / TR

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bk 26 hplcd

Table of Contents