Download Table of Contents Print this page

Beko BK 20 HPLCD Manual page 2

Advertisement

Table of Contents
Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müşterimiz,
Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve
teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını
istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belge-
leri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı
olarak saklayın. Ürünü başka birisine verirseniz, kullanma kılavuzunu
da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları
dikkate alarak talimatlara uyun.
Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini
unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belir-
tilmiştir.
Sembollerin anlamları
Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kul-
lanılmıştır:
C
Önemli bilgiler veya kullanımla
ilgili faydalı ipuçları.
A
Can ve mal açısından tehlikeli
durumlara karşı uyarı.
B
Elektrik çarpmasına karşı uyarı.
Yangın tehlikesine karşı uyarı.
Sıcak yüzeylere karşı uyarı.
Bu ürün çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
PCB içermez.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bk 26 hplcd

Table of Contents