Advertisement

Available languages

Available languages

Kombi
Kullanma kılavuzu
BK 20 HPLCD
TR EN RU
01M-8947071200-4417-01
BK 26 HPLCD

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko BK 20 HPLCD

 • Page 1 Kombi Kullanma kılavuzu BK 20 HPLCD BK 26 HPLCD TR EN RU 01M-8947071200-4417-01...
 • Page 2 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belge- leri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı...
 • Page 3 İİÇİNDEKİLER TÜRKÇE 04-18 ENGLISH 19-33 РУССКИЙ 34-50 01M-8947071200-4417-01 01M-8947101200-4417-01 3 / TR Kombi / Kullanma Kılavuzu...
 • Page 4: Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da Eğer bulunduğu nuz yerdeki maddi hasar tehlikelerini önlemeye elektrik şebekesinde bu aralık yardımcı olacak güvenlik talimatları (195 V – 255 V) sağlanamıyorsa; yer almaktadır. Bu talimatlara voltaj regulatörü kul lanmanız uyulmaması...
 • Page 5: Ürün Güvenliği

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Ürünün, gaz tesisatı ile sağlanan Düşük basınç durumunda, • • gaz ile kullanı lacak şekilde doldurma musluğunu açarak ayarlandığına dikkat edin. Kutu ve basıncın yükselmesini sağlayın. cihaz üzerindeki etiketleri kontrol Hava yapmaması için, doldurma edin. musluğunu çok yavaş...
 • Page 6: Çocuk Güvenliği

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları 1.3 Çocuk güvenliği Ambalaj malzemeleri çocuklar için • tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamıyacağı bir yerde saklayın. Elektrikli ürünler çocuklar için • tehlikelidir. Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun. Ürünle oynamalarına izin vermeyin. 1.4 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması...
 • Page 7: Kontroller Ve Parçalar

  Kombiniz 2.1 Görünüm 2.1.1. Kontroller ve parçalar 1. Baca 2. Gövde 3. Kontrol paneli Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
 • Page 8: Teknik Özellikler

  Kombiniz 2.2 Teknik Özellikler Model: BK 20 HP LCD BK 26 HP LCD Gaz Kategorisi II2H3B/P II2H3B/P Maksimum Isı Yükü 25,8 33,3 Minimum Isı Yükü 11,9 Maksimum Isı Gücü kcal/h 20.600 26.700 10,4 Minimum Isı Yükü kcal/h 8.250 8.900 Verim Sınıfı - Directif 92 / 42 / EEC —...
 • Page 9 Kurulum 3.2 Kullanım suyu devresi Ürünün kurulumu için size en yakın Yetkili Servise başvurun. Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek 1. Su sertliği 20°F’ d en (1°F = 1 lt. suda 10 mg için yetkili servisi çağırmadan önce, kullanma kalsiyum karbonat) yüksek ise; mevcut sisteme kılavuzundaki bilgilere bakarak elektrik tesisatı, polifosfat karıştırılmalı...
 • Page 10 Kurulum • Soğuk su girişi cihazın teknik etiketi üzerinde BK 26 HP LCD belirtilen kullanım suyu işletme basıncını (8 bar) geçmemelidir. • Şebeke basıncı 6,5 bar’dan daha yüksek ise mutlaka basınç düşürücü monte edilmelidir. • Taşıma ve nakliye işlemini cihazın ambalajı üzerindeki işaretlemeleri dikkate alarak, cihazın orjinal ambalajı...
 • Page 11 Kurulum 3.5 Baca bağlantısı • Baca uzunluğu ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Maksimum baca uzunluğunu her Baca bağlantısı için gerekli parçalar cihazla birlikte 90°lik dirsek için 1m, her 45°lik dirsek için 0,5m sunulmuştur. Cihaz yatay eşeksenli (içiçe geçmiş kısaltmaktadır. Standart baca kiti ile montaj iki boru ile) baca çıkışına bağlanabilecek şekilde yapılırken cihazın fan çıkışında mutlaka cihazla dizayn edilmiştir.
 • Page 12 Kurulum BK 20 HP LCD L max = 4m BK 26 HP LCD L max = 3m BK 20 HP LCD L max = 3m BK 20 HP LCD L max = 4m 3.5.2 Dikey baca bağlantısı BK 26 HP LCD L max = 2m BK 26 HP LCD L max = 3m 3.5.3 İkiz baca bağlantısı...
 • Page 13: Elektrik Bağlantısı

  Kurulum 3.7 Pompa kapasite eğrisi BK 20 HP LCD 1000 1200 Grafik 1 Debi l/h BK 26 HP LCD C5 tipi bacalarda, atık gaz ve temiz hava terminalleri binanın karşı duvarlarına tesis edilmelidir. 3.6 Elektrik bağlantısı Cihazın sağlıklı çalışabilmesi ve elektriksel güvenliğin tam olabilmesi için, cihazın bağlı...
 • Page 14: İlk Kullanım

  Ön hazırlık 4.1 İlk kullanım Kombinin ilk çalıştırma işlemi mutlaka Arçelik Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır. Çalıştırma öncesinde aşağıdaki talimatlar yerine getirilmelidir: 1. 1. Cihaz parametreleri ile elektrik, su ve gaz besleme sistemlerinin uygunluğu, 1. 2. Montajın kanun ve yönetmeliklere uygunluğu, 1.
 • Page 15 Ürünün çalıştırılması (sadece Cihazın doğru olarak çalıştırılması için aşağıdaki 5.2.2 Yaz konumu adımları uygulayın: kullanım suyu) 1. Enerji beslemesini sağlayın. 1. Ekranda musluk sembolü görüntüleninceye 2. Gaz vanasını açın. kadar ON/OFF düğmesine (K3) basınız. 2. Kullanım suyu sıcaklığını arttırmak için (K7), 5.2.1 Kış...
 • Page 16: Temizleme Ve Bakım

  Bilgiler 6.1 Temizleme ve bakım Uyarı! Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, solventler, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın. Uyarı! Yetkili Servis tarafından cihaz üzerinde yapılan kontrol, onarım, bakım, parça değişimi vb. işllemler zorunlu haller dışında mutlaka cihazın normal çalışma şartlarında ve cihazın bulunduğu mekanda yapılacaktır.
 • Page 17: Sorun Giderme

  Sorun giderme Bir hata oluştuğunda ekranda hata kodu görüntülenecektir (örneğin E01). Resetlenebilir arızalar E, resetlenmeyen arızalar F kodu ile gösterilmektedir. Kombiyi resetlemek için, RESET (K4) tuşuna basınız. sorun devam ederse mutlaka yetkili servisi arayınız. Arıza Arıza tanımı kodu Başarısız ateşleme Hatalı...
 • Page 18: Tüketici Hizmetleri

  Tüketici hizmetleri Değerli Müşterimiz, Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz. Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir. Beko Çağrı 1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Sabit veya telefonlarınızdan Yetkili Satıcınıza onaylattırınız. Merkezi alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi 2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına 444 0 888 numaramızı...
 • Page 19: Meanings Of The Symbols

  Please read this manual first! Dear Customers! Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 20: Important Instructions For Safety And Environment

  Important instructions for safety and environment This section contains safety in- • Connect your product to a mono- structions that will help protect phase, grounded power supply from risk of personal injury or mate- of 220-230 V. Your product is rial damage.
 • Page 21: Gas Safety

  Important instructions for safety and environment 1.1.2 Gas safety • Check regularly that the pressure value read on the manometer is • For installation of the product, between 0.7 – 1.5 bars when the have a natural gas installation pro- combi boiler is cold.
 • Page 22: Intended Use

  Important instructions for safety and environment 1.2 Intended use 1.4 Compliance with WEEE Directive and disposing of the • This product is intended to heat waste product water under boiling point at at- This product complies with EU WEEE mospheric pressure. It should be Directive (2012/19/EU).
 • Page 23: Controls And Parts

  Your Combi Boiler 2.1 Appearance 2.1.1. Controls and parts 1. Flue 2. Body 3. Control panel Markings on the appliance or the values stated in other documents supplied with the product are values obtained under laboratory conditions as per relevant standards. These values may vary according to the usage of the appli- ance and ambient conditions.
 • Page 24 Your Combi Boiler 2.2 Technical Specifications Model: BK 20 HP LCD BK 26 HP LCD Gas Category II2H3B/P II2H3B/P Maksimum Isı Yükü 25.8 33.3 Minimum Heat Load 11.9 Maximum Heat Power kcal/h 20,600 26,700 10.4 Minimum Heat Load kcal/h 8,250 8,900 Efficiency Class - Directive 92/42/EEC —...
 • Page 25: Instructions Before Installation

  Installation Contact your local Authorised Service Provider for 2. After the installation of the appliance, before the installation of the product. Before calling the use, run off the utility water for a while and service provider to make the product make sure that the initial water passing through the appliance is drained.
 • Page 26 Installation • Cold water input should not exceed the operat- BK 26 HP LCD ing pressure (8 bar) of the utility water specified on the technical label of the appliance. • If the mains pressure is higher than 6.5 bars, a pressure reducer must be mounted.
 • Page 27: Flue Connection

  Installation 3.5 Flue connection • Information regarding the flue length is given in the following table. It shortens the maximum The parts which are required for flue set-up are flue length by 1m for 90° bracket, by 0.5m for given with the appliance. Appliance is designed to 45°...
 • Page 28 Installation BK 20 HP LCD L max = 4m BK 26 HP LCD L max = 3m BK 20 HP LCD L max = 3m BK 20 HP LCD L max = 4m 3.5.2 Vertical flue connection BK 26 HP LCD L max = 2m BK 26 HP LCD L max = 3m 3.5.3 Dual flue connection BK 20 HP LCD L max = 4m...
 • Page 29: Electrical Connection

  Installation 3.7 Pump capacity curve BK 20 HP LCD 1000 1200 BK 26 HP LCD For C5 flues, exhaust gas and clean air terminals must be installed on the counter walls of the building. 3.6 Electrical connection In order for the appliance to work in a healthy way and for the electrical safety to be perfect, power 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000...
 • Page 30: Initial Use

  Preparation 4.1 Initial use The initial start-up of the combi boiler must defi- nitely be performed by the Arçelik Authorised Service Provider. The following instructions must be followed before starting the product. 1. Compatibility of the appliance parameters with the power, water and gas supply systems, 2.
 • Page 31: Operating The Appliance

  Operating the Appliance 5.2.2 Summer Position (utility Please follow the steps below to operate the ap- pliance correctly. water only) 1. Provide power supply. 1. Press ON/OFF (K3) until the tap symbol appears 2. Open the gas valve. on the display. 2.
 • Page 32: Cleaning And Care

  Information 6.1 Cleaning and care Following conditions should be met in order for the freezing function to work: Warning! Never use gasoline, sol- 1. Power supply of the combi boiler should be on. vents, abrasive cleaning agents, 2. Gas valve should be open. metal objects or hard brushes to 3.
 • Page 33: Troubleshooting

  Troubleshooting If there is an error, the relevant error code will be displayed (e.g. E01). Resettable errors are shown with E, while non-re- settable ones are shown with F. Press RESET (K4) to reset the combi boiler. If the problem persists, call the authorised service provider.
 • Page 34 Прочитайте это руководство перед началом эксплуатации! Уважаемый покупатель! Благодарим вас за выбор этого изделия компании Arçelik. Мы надеемся, что про- дукция, изготовленная на современном оборудовании и имеющая высокий уровень качества, будет служить вам наилучшим образом. Для этого перед началом эксплу- атации внимательно прочитайте данное руководство и все прочие сопроводитель- ные...
 • Page 35: В Ажные Инструкции По Технике Безопасности И Защите Окружающей Среды

  В ажные инструкции по технике безопасности и защите окружающей среды • Изделие должно быть заземлено В этом разделе содержатся правила техники безопасности, в соответствии со стандартами соблюдение которых позволит (Турецкий институт избежать травмирования или стандартов). Заземление повреждения материалов. При д о л ж е н о с у щ е с т в л я т ь несоблюдении...
 • Page 36 В ажные инструкции по технике безопасности и защите окружающей среды • Необходимо всегда отключать 1.1.3 Эксплуатационная прибор от электросети во безопасность изделия время процедур установки, • Изделие необходимо надежно технического обслуживания, крепить на стене таким образом, очистки и ремонта. чтобы соединительные детали • Во избежание возможных могли выдержать вес изделия. о...
 • Page 37: Назначение Изде- Лия

  В ажные инструкции по технике безопасности и защите окружающей среды • Если обнаружено высокое 1.2 Назначение изде- давление, откройте дренажное лия отверстие и убедитесь, что • Данное изделие предназначено значение давления лежит для нагревания воды до в необходимом диапазоне значения ниже температуры давления. кипения при атмосферном • Если обнаружено низкое...
 • Page 38: Безопасность Детей

  В ажные инструкции по технике безопасности и защите окружающей среды 1.3 Безопасность детей Соответствие Директиве ЕС по ограничению • Упаковочные материалы использования вредных представляют опасность для веществ: детей. Упаковочные материалы Приобретенное вами изделие соответствует следует хранить в безопасном, требованиям Директивы по ограничению недоступном для детей месте. использования вредных веществ (2011/65/ EC). Оно не содержит указанных в Директиве •...
 • Page 39: Внешний Вид

  Ваш комбинированный бойлер 2.1 Внешний вид 2.1.1 Элементы управления и компоненты 1. Вытяжной канал 2. Корпус 3. Панель управления Значения, указанные на маркировке электроприбора или в сопроводительных документах к нему, получены в лабораторных условиях согласно требованиям соответствующих стандартов. Фактические данные могут различаться в зависимости от режима эксплуатации прибора и условий окружающей среды. 39 / RU Комбинированный...
 • Page 40 Ваш комбинированный бойлер 2.2 Технические характеристики Модель: BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD Категория газа II2H3B/P II2H3B/P Максимальная тепловая нагрузка кВт 25,8 25,8 Минимальная тепловая нагрузка кВт кВт Максимальная тепловая мощность ккал/ч 20 600 20 600 кВт Минимальная тепловая нагрузка ккал/ч 8 250 8 250 Класс эффективности — директива 92/42/ЕЭС —...
 • Page 41 Ваш комбинированный бойлер Частота Гц Масса нетто кг Размеры Высота мм Ширина мм Глубина мм Электрическая защита IP X4D IP X4D 41 / RU Комбинированный бойлер / Руководство по эксплуатации...
 • Page 42 Установка Для установки изделия обратитесь к местной Обратите внимание на следующие авторизованной обслуживающей компании. предупреждения для обеспечения Перед обращением в обслуживающую эффективной работы комбинированного компанию подготовьте бойлера, чтобы предотвратить аннулирование гарантии. изделие для использования, проверьте информацию в руководстве по эксплуатации и 3.2 Контур технической воды...
 • Page 43 Установка 3.4 Установка 3.3.2 Старая водопроводная сеть комбинированного бойлера Перед установкой комбинированного бойлера С помощью шаблона установки просверлите слейте жидкость из систем водоснабжения отверстия соединения на стене и выполните (водопроводная сеть) и используйте установку систем газа и воды в соответствии надлежащие и зарегистрированные продукты с...
 • Page 44 Установка BK 26 HP LCD 88.8 r e s e t 141,5 154,5 3.5.1 Горизонтальное соединение с вытяжным Выпуск Выход Впуск Вход Радиатор 3/4 каналом горячей горячей радиатора газа 3/4 дюйма воды 1/2 воды 1/2 • При выводе отработанного газа из здания 3/4 дюйма дюйма...
 • Page 45 Установка • В следующей таблице указана информация относительно длины вытяжного канала. Максимальная длина вытяжного канала сокращается на 1 для кронштейна 90° или на 0,5 м для кронштейна 45°. При сборке прибора с помощью стандартного набора вытяжного канала на выходе вентилятора прибора...
 • Page 46: Подключение К Сети

  Установка BK 20 HP LCD L макс.= 3 м BK 20 HP LCD L макс. = 4 м BK 26 HP LCD L макс.= 2 м BK 26 HP LCD L макс. = 3 м Для вытяжных каналов патрубки 3.5.3 Двойное соединение с отработавшего...
 • Page 47: Подготовка К Эксплуатации

  Установка BK 26 HP LCD Перед выполнением операции на приборе необходимо отсоединить источник питания. 3.7 Кривая производительности насоса BK 20 HP LCD 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 График 2 Расход (л/ч) 1000 1200 График 1 Расход, л/ч Подготовка к эксплуатации 4.1 Первое использование...
 • Page 48: Эксплуатация Прибора

  Эксплуатация прибора Для надлежащей работы выполните следующие действия. 1. Обеспечьте подачу питания. 2. Откройте газовый клапан. 88.8 5.2.1 Эксплуатация в зимнее время года (Центральное отопление (K3) +техническая re s e t вода) 1. Нажмите кнопку ON/OFF (K3). Символы радиатора и отверстия отобразятся на 5.2.2 Эксплуатация в летнее дисплее. время года (только техническая 2. Если техническая вода не требуется, на вода) дисплее...
 • Page 49: Чистка И Уход

  Информация 6.1 Чистка и уход Для работы функции замерзания необходимо соблюдать следующие инструкции. Внимание! Никогда не 1. Необходимо включить источник питания используйте бензин, комбинированного бойлера. растворитель, абразивные 2. Необходимо открыть газовый клапан. материалы, металлические 3. Давление системы (воды) должно иметь предметы или жесткие щетки для надлежащее...
 • Page 50: Поиск И Устранение Неисправностей

  Поиск и устранение неисправностей При возникновении ошибки отобразится Внимание! Если проблема соответствующий код ошибки (например, E01). не устраняется даже после выполнения инструкций, Сбрасываемые ошибки отображаются с меткой указанных в этом разделе, E, а несбрасываемые — с меткой F. Нажмите обратитесь к дилеру, у которого RESET (K4) для...
 • Page 52 www.beko.com...

This manual is also suitable for:

Bk 26 hplcd

Table of Contents