Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları; Genel Güvenlik; Elektrik Güvenliği - Beko BK 20 HPLCD Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

1
Önemli güvenlik ve çevre talimatları
Bu bölümde, yaralanma ya da
maddi hasar tehlikelerini önlemeye
yardımcı olacak güvenlik talimatları
yer almaktadır. Bu talimatlara
uyulmaması halinde her türlü
garanti geçersiz hale gelir.
1.1 Genel güvenlik
Kurulum ve tamir işlemlerini her
zaman Yetkili Servise yaptırın.
Yetkili olmayan kişiler tarafından
yapılan
işlemler
doğabilecek zararlardan üretici
firma sorumlu tutulamaz.
1.1.1 Elektrik güvenliği
Ürün arızalı ise yetkili servis
t a ra f ı n d a n
calıştırılmamalıdır! Elektrik çarpma
tehlikesi vardır!
Ürün
TSE
uygun olarak topraklan malıdır.
Topraklama tesisatını ehliyetli
bir elektrikciye yaptırın. Elektrik
bağlantısı için TSE'li 3x1.5 mm2
kesitli NYAF kablo kullanın.
Ürününüzü 220 - 230 V monofaze
- topraklamalı güç beslemesine
bağlayın. Ürününüz standart-
lara uygun olarak min. 195 V
ve max. 255 V ara sında normal
olarak fonksiyonlarını yerine geti-
rebilecek şekilde tasarlanmıştır.
4 / TR
nedeniyle
o n a r ı l m a d a n
standartlarına
Eğer bulunduğu nuz yerdeki
elektrik şebekesinde bu aralık
(195 V – 255 V) sağlanamıyorsa;
voltaj regulatörü kul lanmanız
tavsiye edilir.
Ürünü tamamen kapatmak için
elektrik besle mesinin kapatılması
gerekmektedir. Kombi KA PALI
(OFF) konumunda iken ekranda
"OFF" sem bolu görüntülenir.
Ürünün elektrik devresinde
akım vardır ve donma koruması
devrededir.
Kurulum, bakım, temizlik ve tamir
işlemleri sırasında ürünün elektrik
bağlantısını mutlaka ke sin.
Eğer bağlantı kablosu hasarlıysa
tehlikeyi engellemek amacıyla
üretici, satış sonrası servis
veya benzer derecede yetkin,
sertifikalı bir kişi (tercihen elektrik
teknisyeni) ya da ithalatcı firmanın
tarif edeceği bir kişi tarafından
kablo değiştirilmelidir.
1.1.2 Gaz güvenliği
Ürünün tesisatı için mutlaka
doğalgaz tesisat projesi hazırlatıp
onaylatın.
Kombi / Kullanma Kılavuzu

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bk 26 hplcd

Table of Contents