Elektrik Bağlantısı - Beko BK 20 HPLCD Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

3
Kurulum
L
1
C5 tipi bacalarda, atık gaz ve temiz hava terminalleri
binanın karşı duvarlarına tesis edilmelidir.
3.6 Elektrik bağlantısı
Cihazın sağlıklı çalışabilmesi ve elektriksel
güvenliğin tam olabilmesi için, cihazın bağlı olduğu
enerji hattında mutlaka topraklama olmalıdır.
Cihazı 220 ~ 230 V monofaze topraklamalı elektrik
hattına, üçlü kablo ile, 2 Amp. koruyucu sigorta
(V-otomat) kullanarak ve faz/nötr kutuplarına
dikkat ederek bağlayınız. Cihazın minimum
çalışma gerilimi 195 V ; maksimum çalışma
gerilimi ise 253 V'dur. Bu aralık dışındaki besleme
değerleri ve/veya elektrik şebekesindeki gerilim
dalgalanmalarının cihaz üzerindeki etkilerini en
aza indirmek için regulatör kullanılması tavsiye
edilir.
Her iki kutup arasında min. 3 mm mesafe olacak
şekilde, çift kutuplu bir anahtar kullanınız.
Besleme kablosunu değiştirirken, mutlaka max.
çapı 8 mm olan, HAR H05 VV-F' 3x0,75 kablo
kullanınız.
B
Cihaz üzerinde bir işlem yapılmadan
önce elektrik bağlantısını mutlaka
kesin.
Kombi / Kullanma Kılavuzu
3.7 Pompa kapasite eğrisi
L
2
BK 20 HP LCD
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Grafik 1
BK 26 HP LCD
7
6
5
4
3
2
1
0
0
Grafik 2
0
200
400
600
Debi l/h
200
400 600 800 1000
1200 1400 1600 1800 2000
Debi (I/saat)
800
1000
1200
13 / TR

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bk 26 hplcd

Table of Contents