Download  Print this page

Dodatkowe Możliwości; Dostosowanie Wyboru Urządzenia (Klawisze Trybów) - Philips SRU 530/87 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control 3in1 for tv/vcr/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU530_87_v6.qxd 26-04-2005 14:28 Pagina 59
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
! / . . . . . . . . . . . . . . . wybór pomiędzy wybieraniem kanałów jedno- lub
@ 2
2 . . . . . . . . . . . . . . . wybiera poprzedni program/kanał..
# - PROG + . . . . . . . . wybór poprzedniego lub następnego kanału.
$ OK. . . . . . . . . . . . . . . potwierdzenie wyboru.
% BACK . . . . . . . . . . . . .przeskakuje o jeden poziom menu wstecz lub
^ TV/DVD/VCR. . . . . wybiera tryb TV, DVD lub VCR.
W przypadku używania klawisza (fi) 'wyłączenie pamięci' w celu wyświetlenia
następnej strony telegazety w telewizorze firmy Philips, można w tym samym
celu nacisnąć klawisz Subtitle (napisy).
Zob. także 'Rozwiązywanie problemów'.
Jeśli urządzenie nie reaguje na niektóre lub na wszystkie
klawisze, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w części
'Konfigurowanie pilota'. Możliwe, że będzie konieczne
wprowadzenie innego kodu dla urządzenia.
4. Dodatkowe możliwości
Dostosowanie wyboru urządzenia
(Klawisze trybów)
SRU530 jest domyślnie skonfigurowany w sposób umożliwiający obsługę
telewizora, magnetowidu lub DVD. Urządzenie, którym chcesz sterować,
możesz wybrać klawiszami wyboru TV, DVD lub VCR. Każdy z klawiszy
pozwala sterować tylko jednym urządzeniem. Niemniej w razie potrzeby
możesz zaprogramować klawisze do wybierania urządzeń innego rodzaju,
na przykład, jeśli chcesz obsługiwać drugi telewizor.
Poniższy przykład pokazuje, jak skonfigurować klawisz DVD do
wybierania drugiego telewizora.
1
Włącz drugi telewizor.
2
Naciskając klawisz DVD wybierz tryb DVD.
Przytrzymaj klawisz, aż się zaświeci.
3
Następnie przytrzymaj wciśnięte
jednocześnie przez trzy sekundy klawisze 1
i 6 pilota SRU530, aż do momentu, kiedy
zaświeci się klawisz DVD.
4
Naciśnij kolejno klawisze 9, 9 i 2.
dwucyfrowych.
wyłącza menu.
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
59

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU 530/87

This manual is also suitable for:

Sru 530