Download  Print this page

Philips SRU 530/87 Instructions For Use Manual page 57

Philips universal remote control 3in1 for tv/vcr/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU530_87_v6.qxd 26-04-2005 14:28 Pagina 57
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
Pilot SRU530 zacznie teraz po kolei
emitować wszystkie znane sygnały 'wyłącz
telewizor'.
Z każdym wysłanym kodem zapala się
klawisz TV.
5
Z chwilą, gdy telewizor się wyłączy (przejdzie w tryb oczekiwania),
natychmiast zwolnij przycisk Standby pilota SRU530.
Pilot SRU530 znalazł kod, który działa z tym telewizorem.
6
Sprawdź, czy pilot SRU530 może sterować wszystkimi funkcjami
telewizora.
Jeśli tak nie jest, to automatyczne konfigurowanie można
powtórzyć.
SRU530 poszuka wtedy innego kodu, który działa lepiej.
Po sprawdzeniu wszystkich znanych mu kodów, SRU530
automatycznie zakończy wyszukiwanie, a klawisz TV przestanie
migać.
Automatyczne programowanie odbiornika telewizyjnego zajmuje
najwyżej pięć minut. Dla DVD i VCR czas ten wynosi 2 minuty
Ręczne konfigurowanie pilota
Przykład telewizora:
1
Włącz telewizor ręcznie lub korzystając z oryginalnego pilota.
Przełącz na kanał 1.
2
Wyszukaj producenta telewizora na liście
kodów znajdującej się na tylnej okładce
niniejszej instrukcji. Dla każdego producenta
wymieniony jest jeden lub kilka kodów.
Zanotuj pierwszy kod.
Zwróć uwagę na fakt, że istnieją oddzielne
tabele dla TV, DVD i VCR.
Na naszej stronie internetowej www.philips.com/urc możesz
bezpośrednio wybrać oznaczenie i odnaleźć właściwy kod urządzenia.
Upewnij się, że szukasz kodu we właściwej tabeli.
3
Naciskając TV wybierz tryb TV.
Przytrzymaj klawisz, aż się zaświeci.
4
Przez trzy sekundy przytrzymaj
jednocześnie wciśnięte klawisze 1 i 3, aż
klawisz TV przestanie migać i pozostanie
zapalony.
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
57

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU 530/87

This manual is also suitable for:

Sru 530