Download  Print this page

Konfigurowanie Pilota - Philips SRU 530/87 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control 3in1 for tv/vcr/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU530_87_v6.qxd 26-04-2005 14:27 Pagina 56
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
3
Sprawdź, czy działają wszystkie klawisze.
Informacje na temat przeglądu klawiszy oraz
ich funkcji znajdują się w rozdziale 'Klawisze
i funkcje'.
Jeśli telewizor reaguje prawidłowo na
wszystkie klawisze, pilot RU530 jest gotowy
do użycia.
Jeśli urządzenie nie reaguje na niektóre lub na wszystkie
klawisze, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w części
'Konfigurowanie pilota', lub wejdź na stronę:
www.philips.com/urc, aby skorzystać z instrukcji on-line.

Konfigurowanie pilota

Jest to konieczne tylko wtedy, gdy urządzenie nie reaguje na sygnały
z pilota SRU530. W takim przypadku pilot SRU530 nie rozpoznaje
producenta lub modelu urządzenia i należy zaprogramować pilota tak,
aby je rozpoznawał. Poniższy przykład (telewizor) pokazuje, jak to zrobić.
Możesz powtórzyć te same czynności dla innych urządzeń
(odtwarzacza/nagrywarki DVD lub magnetowidu), które chcesz
obsługiwać za pomocą SRU530. Pilota zdalnego sterowania można
konfigurować ręcznie lub automatycznie.
Automatyczne konfigurowanie pilota
Pilot automatycznie wyszuka kody właściwe dla twojego sprzętu.
Przykład telewizora:
1
Sprawdź, czy telewizor jest włączony i wybierz kanał za pomocą
oryginalnego pilota lub przycisków na telewizorze (np. kanał 1).
Pilot RU530 emituje sygnał 'wyłącz telewizor' dla wszystkich modeli
telewizorów przechowywanych w pamięci.
Jeśli urządzeniem jest odtwarzacz/nagrywarka DVD lub magnetowid,
włóż płytę lub taśmę i uruchom odtwarzanie.
2
Naciskając klawisz TV wybierz tryb TV.
Przytrzymaj klawisz, aż się zaświeci.
3
Przez trzy sekundy przytrzymaj
jednocześnie wciśnięte klawisze 1 i 3 pilota
SRU530, aż klawisz TV przestanie migać i
pozostanie zapalony.
4
Naciśnij i przytrzymaj klawisz Standby
pilota SRU530.
56
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU 530/87

This manual is also suitable for:

Sru 530