Download  Print this page

Rozšíření Funkcí Dálkového Ovládače; Obnova Původního Nastavení Dálkového Ovládače; Odstraňování Závad - Philips SRU 530/87 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control 3in1 for tv/vcr/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU530_87_v6.qxd 26-04-2005 14:27 Pagina 53
Návod k použití
Návod k použití
Rozšíření funkcí dálkového ovládače
Chcete-li dálkový ovládač RU530 rozšířit o další funkci, obraťte se na servisní
linku Philips pro univerzální dálkové ovládače a požádejte je o 5-místný kód
pro další funkci.
Obnova původního nastavení dálkového ovládače
1
Stiskněte současně po dobu tří sekund
tlačítka 1 a 6 na SRU530, dokud tlačítko
režimu (TV, DVD nebo VCR) dvakrát
nezabliká a pak zůstane svítit.
2
Pořadě stiskněte tlačítka 9, 8 a 1.
Tlačítko režimu (TV, DVD nebo VCR)
zabliká dvakrát.
Všechny původní funkce ovládače byly nyní
obnoveny a případné dodatečné funkce byly
zrušeny.
5. Odstraňování závad
Problém
Řešení
Tlačítka režimů (TV a DVD/VCR) po každém stlačení zablikají čtyřikrát.
System zdalnego sterowania sygnalizuje, że baterie są bliskie wyczerpania.
Vyměňte staré baterie za dvě nové AAA baterie.
Zařízení, které chcete ovládat, neodpovídá a tlačítko režimu (TV,
DVD nebo VCR) nebliká, když stisknete jakékoliv tlačítko.
Vyměňte staré baterie za dvě nové AAA baterie.
Zařízení, které chcete ovládat, neodpovídá a tlačítko režimu (TV,
DVD nebo VCR) nebliká, když stisknete jakékoliv tlačítko.
Zaměřte ovládač SRU530 na přístroj a zkontrolujte, zda mezi ovládačem
SRU530 a přístrojem nestojí nějaké překážky.
Ovládač SRU530 nereaguje správně na pokyny.
Používáte možná nesprávný kód. Zkuste ovládač SRU530 znovu
naprogramovat pomocí jiného kódu, uvedeného pro příslušnou značku
přístroje, nebo ovládač přepněte na automatické vyhledání vhodného kódu.
Jestliže přístroj nereaguje i nyní, zavolejte na pomocnou linku.
Teletextová tlačítka nefungují.
Zjistěte si, zda je váš televizní přijímač vybaven teletextem.
Máte potíže s ovládáním všech funkcí na svém přístroji.
Ovládač SRU530 potřebujete pravděpodobně seřídit na model svého
přístroje. Zavolejte na pomocnou linku o radu.
Značka vašeho přístroje není na seznamu kódů uvedena.
Zkuste nastavit ovládač SRU530 automaticky.
Viz 'Automatické nastavení dálkového ovládače'.
Při manuálním nastavování dálkového ovládače žádné kódy nefungují.
V tomto případě postupujte podle návodu v části 'Automatické nastavení
dálkového ovládače'.
Návod k použití
Návod k použití
Návod k použití
53

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU 530/87

This manual is also suitable for:

Sru 530