Download  Print this page

Dodawanie Funkcji Pilota; Przywracanie Oryginalnych Ustawień Pilota - Philips SRU 530/87 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control 3in1 for tv/vcr/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU530_87_v6.qxd 26-04-2005 14:28 Pagina 60
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
5
Naciskając TV wybierz tryb TV.
Przytrzymaj klawisz, aż się zaświeci.
6
Naciśnij klawisz 1.
Klawisz DVD miga dwa razy.
Od tej chwili klawisz DVD umożliwia
obsługę drugiego telewizora.
7
Zaprogramuj pilota SRU530 do sterowania
drugim telewizorem.
Zob. 'Konfigurowanie pilota'.

Dodawanie funkcji pilota

Aby do pilota SRU530 dodać funkcję, można skontaktować się z serwisem
firmy Philips korzystając z linii telefonicznej obsługującej pilota uniwersalnego
i poprosić o 5-cyfrowy kod dodatkowej funkcji.
Przywracanie oryginalnych funkcji pilota
1
Przez trzy sekundy przytrzymaj
jednocześnie wciśnięte klawisze 1 i 6 pilota
SRU530, aż klawisz trybu (TV, DVD lub
VCR) przestanie migać i pozostanie
zapalony.
2
Naciśnij kolejno klawisze 9, 8 i 1.
Klawisz trybu (TV, DVD lub VCR) miga
dwa razy.
Wszystkie oryginalne funkcje zostały
przywrócone, a funkcje dodatkowe
zostały usunięte.
60
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU 530/87

This manual is also suitable for:

Sru 530