Download  Print this page

Klawisze I Funkcje - Philips SRU 530/87 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control 3in1 for tv/vcr/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU530_87_v6.qxd 26-04-2005 14:28 Pagina 58
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
5
Następnie za pomocą klawiszy numerycznych wpisz kod zanotowany
w punkcie 2.
Klawisz TV mignie teraz dwa razy.
Powolne miganie klawisza oznacza, że kod nie został właściwie
wprowadzony, lub że wprowadzony został niewłaściwy kod.
Rozpocznij ponownie od punktu 2.
6
Skieruj pilota SRU530 na telewizor i sprawdź, czy reaguje właściwie.
Jeśli telewizor reaguje na wszystkie klawisze, pilot RU530 jest gotowy
do użycia. Nie zapomnij o zanotowaniu kodu.
Jeśli urządzenie nie reaguje na niektóre lub na wszystkie
klawisze, rozpocznij ponownie od punktu 2 i użyj kolejnego kodu
z listy.

3. Klawisze i funkcje

Ilustracja na stronie 3 przedstawia wszystkie klawisze oraz ich funkcje.
1 y Standby . . . . . . . . włącza lub wyłącza telewizor, magnetowid lub
2
3 MENU . . . . . . . . . . . włącza lub wyłącza menu.
4 Klawisze kursora kursor w menu w górę, w dół, w lewo, w
5 A/V . . . . . . . . . . . . . . przełączenie pomiędzy zewnętrznymi wejściami
6 s . . . . . . . . . . . . . . . . wyłącza dźwięk w telewizorze.
7 - VOL +. . . . . . . . . . . zmienia głośność w telewizorze.
8 Klawisze numeryczne
. . . . . . . . . . . . bezpośredni wybór kanałów oraz innych funkcji.
9 SHIFT . . . . . . . . . . . dodatkowe funkcje; w przypadku naciśnięcia tego
SHIFT + INSTALL instaluje telewizor.
SHIFT + STORE. . zapamiętuje ustawienia dla telewizora.
Wypróbuj na urządzeniu inne kombinacje z klawiszem Shift, aby dowiedzieć
się, które funkcje są dostępne w danym przypadku. Dostępne są tylko te
funkcje, które zawiera oryginalny pilot do danego urządzenia.
0 5 . . . . . . . . . . . . . . . . - czerwony klawisz telegazety
2 . . . . . . . . . . . . . . . . - skorowidz
6 . . . . . . . . . . . . . . . . - niebieski klawisz telegazety
9 . . . . . . . . . . . . . . . . - zielony klawisz telegazety
0 . . . . . . . . . . . . . . . . nagrywanie
; . . . . . . . . . . . . . . . . . - żółty klawisz telegazety
58
DVD.
. . . - włącz/wyłącz teletekst (
- miksuj tekst (
- wyłącz tekst (
- panoramiczny ekran TV (
- powiększ (
);
- zatrzymaj tekst (
prawo.
urządzenia.
klawisza razem z innym klawiszem, drugi klawisz
będzie miał inną funkcj. Wszystkie klawisze
opisane na niebiesko mogą być używane
łącznie z klawiszem SHIFT. Przykładowo:
- przewijanie w tył (VCR/DVD)
- odtwarzanie (VCR/DVD)
- przewijanie (VCR/DVD)
- stop (VCR/DVD)
- pauza (VCR/DVD)
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
);
);
);
);
).

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU 530/87

This manual is also suitable for:

Sru 530