Download  Print this page

Nastavení Dálkového Ovládače - Philips SRU 530/87 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control 3in1 for tv/vcr/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU530_87_v6.qxd 26-04-2005 14:27 Pagina 49
Návod k použití
Návod k použití
3
Zkontrolujte, zda fungují všechna tlačítka.
Přehled tlačítek a jejich funkcí je v části
'3. Tlačítka a funkce'.
Jestliže televizní přijímač reaguje správně na
všechny pokyny tlačítek, je ovládač RU530
připraven k provozu.
Jestliže přístroj nereaguje na žádné pokyny tlačítek nebo reaguje
jen na některé, musí se seřídit podle návodu v části
'Nastavení dálkového ovládače', nebo pro online nastavení
viz. www.philips.com/urc.
Nastavení dálkového ovládače
Dálkový ovládač je třeba seřídit pouze tehdy, jestliže vaše přístroje na ovládač
RU530 nereagují.
V tomto případě ovládač RU530 nepozná značku a/nebo model vašeho
přístroje, takže jej budete muset nejprve naprogramovat. V níže uvedeném
příkladu (televize) je k tomu návod. Můžete opakovat stejné kroky pro jiná
zařízení (DVD přehrávač/rekordér a VCR), která chcete ovládat pomocí
SRU530.
Dálkový ovladač můžete nastavit buď automaticky nebo manuálně.
Automatické nastavení dálkového ovladaãe
Dálkový ovladač automaticky vyhledá správný kód pro dané zařízení.
Příklad: televizní přijímač
1
Zkontrolujte, zda je televize zapnutá a původním dálkovým ovládačem
nebo tlačítky na televizi si zvolte některý kanál (například kanál 1).
Ovládač SRU530 vyšle signál 'vypnout TV' pro všechny modely
televizních přijímačů, které má uloženy v paměti.
Pokud je zařízení DVD přehrávač/rekordér nebo VCR, vložte disk
nebo kazetu a spusťte přehrávání.
2
Stiskněte tlačítko TV pro výběr TV.
Držte tlačítko stlačené, dokud nezačne
svítit.
3
Stiskněte současně po dobu tří sekund
tlačítka 1 a 3 na SRU530, dokud tlačítko
TV dvakrát nezabliká a pak zůstane svítit.
4
Stiskněte a podržte tlačítko Standby
na SRU530.
Návod k použití
Návod k použití
Návod k použití
49

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU 530/87

This manual is also suitable for:

Sru 530