Download  Print this page

Philips SRU 530/87 Instructions For Use Manual page 50

Philips universal remote control 3in1 for tv/vcr/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU530_87_v6.qxd 26-04-2005 14:27 Pagina 50
Návod k použití
Návod k použití
Návod k použití
Ovládač SRU530 začne nyní postupně vysílat
všechny známé signály pro 'vypnout TV'.
Pokaždé, kdy je odeslán kód, tlačítko TV
zasvítí.
5
Pokud se televize vypne (na pohotovostní
režim), okamžitě uvolněte tlačítko standby
na SRU530.
Ovládač SRU530 nyní našel kód, kterým může ovládat váš televizní
přijímač.
6
Zkontrolujte, zda můžete ovládačem SRU530 ovládat všechny funkce na
svém televizním přijímači.
Pokud se tak nestane, opakujte automatické nastavení.
SRU530 pak vyhledá kód, který funguje lépe.
Poté co SRU520 projde veškeré známé kódy, vyhledávání se
automaticky zastaví a tlačítko TV přestane blikat.
Automatické programování televizního přijímače trvá maximálně
5 minut. Pro DVD a VCR je tento čas 2 minuty.
Manuální nastavení dálkového ovladače
Příklad: televizní přijímač
1
Televizní přijímač zapněte manuálně nebo pomocí původního dálkového
ovládače. Vylaďte na kanál 1.
2
Na konci této příručky si podle značky svého
televizního přijímače zjistěte příslušný kód.
U všech značek je uveden alespoň jeden
čtyřmístný kód. Zaznamenejte si první kód.
Pozor! Pro TV, DVD a VCR jsou tabulky
odlišné.
Na našich internetových stránkách www.philips.com/urc můžete přímo
vybrat číslo typu zařízení, kde získáte správný kód.
Zkontrolujte, zda jste si zaznamenali kód ze správné tabulky.
3
Stiskněte tlačítko TV pro výběr TV.
Držte tlačítko stlačené, dokud nezačne
svítit.
4
Stiskněte současně po dobu tří sekund
tlačítka 1 a 3, dokud tlačítko TV dvakrát
nezabliká a pak zůstane svítit.
5
Nyní pomocí digitálních tlačítek zaveďte kód, který jste si zaznamenali v
bodu 2.
Tlačítko TV nyní dvakrát zabliká.
Pokud tlačítko blikne jednou na delší dobu, kód nebyl zadán
správně nebo byl zadán chybný kód.
Zkuste to znovu od bodu 2.
50
Návod k použití
Návod k použití

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU 530/87

This manual is also suitable for:

Sru 530