Download  Print this page

Tlačítka A Funkce - Philips SRU 530/87 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control 3in1 for tv/vcr/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU530_87_v6.qxd 26-04-2005 14:27 Pagina 51
Návod k použití
Návod k použití
6
Zaměřte ovládačem SRU530 na televizi a zkontrolujte, zda správně
reaguje.
Jestliže televizní přijímač reaguje správně na všechny pokyny tlačítek, je
ovládač SRU530 připravený k provozu. Nezapomeňte si poznamenat
příslušný kód.
Jestliže přístroj nereaguje na žádné pokyny tlačítek nebo reaguje
jen na některé, musíte postup od bodu 2 opakovat a použít další
kód uvedený v seznamu.
3. Tlačítka a funkce
Na obrázku na straně 3 jsou zobrazena všechna tlačítka a uvedeny jejich
funkce.
1 y Standby . . . . . . . . vypíná a zapíná TV, VCR nebo DVD.
2
3 MENU . . . . . . . . . . . zapne a vypne menu.
4 Tlačítka kurzoru . kurzor nahoru, dolÛ, doleva a doprava v hlavní
5 A/V . . . . . . . . . . . . . . přepíná vnější vstupy na přístrojích.
6 s . . . . . . . . . . . . . . . . ztlumí zvuk na televizi.
7 - VOL +. . . . . . . . . . . upraví hlasitost televize.
8 Digitální tlačítka . přímá volba kanálů a dalších funkcí.
9 SHIFT . . . . . . . . . . . k volbě dalších funkcí. Při současném stisknutí s
SHIFT + INSTALL instalace TV.
SHIFT + STORE. . uložení nastavení TV.
Vyzkoušejte si další kombinace s tlačítkem Shift na svém přístroji a zjistěte si,
jaké další funkce máte k dispozici. Budou dostupné pouze funkce, které jste
měli k dispozici na svém původním dálkovém ovládači.
0 5 . . . . . . . . . . . . . . . . - červené teletextové tlačítko
2 . . . . . . . . . . . . . . . . - index
6 . . . . . . . . . . . . . . . . - modré teletextové tlačítko
9 . . . . . . . . . . . . . . . . - zelené teletextové tlačítko
0 . . . . . . . . . . . . . . . . záznam
; . . . . . . . . . . . . . . . . . - žluté teletextové tlačítko
! / . . . . . . . . . . . . . . . přepne z jednomístných čísel kanálů na
@ 2
2 . . . . . . . . . . . . . . . pro volbu předchozího programu/kanálu.
# - PROG + . . . . . . . . zvolí předchozí či následující kanál.
$ OK. . . . . . . . . . . . . . . potvrdí volbu.
% BACK . . . . . . . . . . . . . přeskočí zpět o jednu úroveň hlavní nabídky
^ TV/DVD/VCR. . . . . pro volbu reÏimu TV, DVD nebo VCR.
. . . - teletext zapnuto/vypnuto (
- text mix (
);
- text vypnutý (
- širokoúhlá TV (
- zvětšit (
);
- podržet text (
nabídce.
dalším tlačítkem získá druhé tlačítko jinou funkci.
Veškerá modře označená tlačítka mohou být
používána spolu s SHIFT. Například:
- přetočit (VCR/DVD)
- přehrávka (VCR/DVD)
- natočit (VCR/DVD)
- zastavit (VCR/DVD)
- pauza (VCR/DVD)
dvoumístná.
nebo vypíná hlavní nabídku.
Návod k použití
Návod k použití
Návod k použití
);
);
);
).
51

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU 530/87

This manual is also suitable for:

Sru 530