Download Print this page

Hitachi CC 14ST Handling Instructions Manual page 18

Hide thumbs Also See for CC 14ST:

Advertisement

Available languages

Available languages

Український
ПРИМІТКА
Через
постійні
дослідження
здійснює HITACHI, технічні характеристики можуть
змінюватися без попередження.
Інформація про шум та вібрацію
Вимірювані величини були визначені відповідно до
ЕN61209.
Виміряний середньозважений рівень звукового тиску:
Виміряний середньозважений рівень звукової потужності:
Одягайте навушники.
Повне значення вібрації (векторна сумма триаксіального)
визначена згідно EN61029.
Різка полосової сталі:
a
Величина вібрації
h = 5,0 м/с
Похибка K = 1,5 м/с
2
Зазначений рівень вібрації був виміряний згідно
стандартного тесту і був використаний при порівнянні
інструментів між собою.
Він
може
використувуватися
визначення впливу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
○ Вібрація під час справжнього користування може
відрізнятися від заявленої, залежно від способу
застосування інструменту.
○ Визначіть заходи безпеки для оператора згідно
практичного
застосування
всі частини робочого циклу, такі як вимикання
інструменту і його роботи вхолосту на додаток до
виконання робочих завдань).
18
і
розвиток,
які
95 дБ (А)
108 дБ (А)
2
для
первинного
(беручи
до
уваги
● Інформація про систему електропостачання з
номінальною напругою 230 В ~
При несприятливому стані мережі електропостачання
даний електроінструмент може стати причиною
короткочасних падінь напруги або коливань напруги,
що заважають.
Даний електроінструмент призначений для під'єднання
до
системи
електропостачання
допустимим повним опором системи Zmax, рівним 0,14
Ом в точці підключення (розподільна коробка мережі
електропостачання) до мережі електропостачання
користувача.
Користувач повинен обов'язково переконатися в
тому, що даний електроінструмент буде приєднаний
тільки до системи електропостачання, що задовольняє
викладені вище вимоги.
У разі необхідності, користувач може звернутися в
компанію комунального електропостачання відносно
повного опору системи в точці підключення.
● Інформація щодо вимикача переривника з
номінальною напругою 230 В ~
Даний електроінструмент повинен експлуатуватися
тільки в тому випадку, якщо він буде приєднаний до
запобіжника 16 А, з характеристикою від'єднання
класу gl.
з
максимальним

Advertisement

loading