Download Print this page

Hitachi CC 14ST Handling Instructions Manual page 17

Hide thumbs Also See for CC 14ST:

Advertisement

Available languages

Available languages

яким кутом, рівним 0°, 30° або 45°. Після завершення
установки в потрібне положення, надійно затягніть
два 10 мм болта.
3. Переміщення
стаціонарного
затискного пристосування (Мал. 8)
Максимальна
відстань
пристосуваннями, яке встановлюється при відправці
з заводу, так само 165 мм. У випадку, коли необхідно,
щоб ця відстань перевищила 165 мм, перемістіть
затискні пристрої в положення, показане штрих-
пунктирною лінією, після того, як викрутите два
болти. Максимальна відстань між затискними
пристосуваннями
може
два етапи 200 мм і 235 мм. Якщо заготовка для
відрізання буде занадто широкою, затискні пристрої
можуть
бути
ефективно
зміни положення стаціонарно встановленого боку
захоплень затискних пристосувань.
4. Відрізання довгої робочої заготовки (Мал. 9)
Перш ніж розпочати роботу, перевірте, чи обидва
кінці довгої робочої заготовки встановлено на блоки,
які повинні бути такої самої висоти, що й основа, щоб
стабілізувати заготовку.
5. Як використовувати квадратний блок (Мал. 10)
Для економного використання відрізного диска,
якщо відрізний диск має малий зовнішній діаметр,
встановіть між затискачами (A) і (B) квадратний блок
дещо меншого розміру ніж оброблювана робоча
заготовка.
6. Налаштування глибини врізання (Мал. 11)
Якщо відрізний диск має малий зовнішній діаметр,
змініть висоту стопорного болта, щоб налаштувати
глибину врізання. Щоб виконати налаштування,
послабте контргайку і повертайте стопорний болт.
Завершивши налаштування, затягніть контргайку,
щоб зафіксувати стопорний болт на місці.
Залежно від матеріалу можна зняти обмежувач.
ОБЕРЕЖНО
○ Якщо відрізний диск було замінено, перевірте
налаштування висоти стопорного болта.
○ Якщо
стопорний
низько, відрізний диск може різати основу.
7. Налаштування захисту від іскор (Мал. 12)
Щоб відрегулювати кут встановлення захисту,
утримуючи захист від іскор за допомогою хрестової
викрутки викрутіть гвинт.
Щоб
відрегулювати
відповідно до оточення та вимог до роботи, змініть
кут розташування захисту.
8. Транспортування пристрою (Мал. 13)
Перш ніж переносити пристрій, прикріпіть гачок для
ланцюга до ланцюга; беріть пристрій за ручку для
перенесення.
ОГЛЯД І ДОГЛЯД
ОБЕРЕЖНО
Вимкніть машину і від'єднайте вилку від розетки
перед початком проведення перевірки та технічного
обслуговування.
1. Заміна відрізного диска
Коли відрізний диск ступиться при безперервній
експлуатації,
двигун
перевантаженням.
ефективної експлуатації відновіть або замініть
ступлений відрізний диск.
захоплення
між
затискними
бути
встановлена
використані
шляхом
болт
встановлено
занадто
напрямок
вильоту
почне
працювати
Отже,
для
забезпечення
2. Обстеження вугільних щіток (Мал. 14)
У двигуні використовуються вугільні щітки, які
поступово зношуються.
Використання
щіток у стані близькому до "межі зносу" може
призвести до несправності двигуна. Якщо двигун
оснащений
зупинки, він зупиниться автоматично. У цей час
замініть обидві вугільні щітки новими щітками, які
мають ті ж номери вугільних щіток, як і показані на
рисунку. Крім того, завжди тримайте вугільні щітки
в чистоті і обов'язково стежте за тим, щоб вони
в
могли вільно ковзати в щіткотримачах.
3. Перевірка встановлених гвинтів
Регулярно
інструменті гвинти, стежте за тим, щоб вони
були як слід затягнуті. Негайно затягніть гвинт,
який виявиться ослабленим. Невиконання цього
правила загрожує серйозною небезпекою.
4. Технічне обслуговування двигуна.
Обмотка двигуна - ''серце'' електроінструменту.
Проявляйте належну увагу, стежачи за тим, щоб
обмотка не була пошкоджена і/або залита маслом
або водою.
5. Мастило
Для підтримки машини в робочому стані протягом
тривалого часу доливайте масло в один раз на
місяць у наступні місця підведення масла.
Місця підведення масла
○ Частина вала, що обертається
○ Затискне пристосування, що обертається
○ Ділянка ковзання затискного пристосування (А)
6. Очищення
Час від часу протирайте машину м'якою тканиною
або подібним матеріалом і видаляйте налиплу
стружку й обрізки. Будьте обережні, не допустіть
потрапляння масла або води у відсік двигуна.
7. Список запасних частин
ОБЕРЕЖНО
Ремонт, модифікацію і перевірку автоматичних
інструментів
авторизований сервісний центр Hitachi.
Список запасних частин може знадобитися, якщо
Ви звертаєтеся до авторизованого сервісного
центру Hitachi по ремонт або інше обслуговування.
Під час роботи і догляду слід брати до уваги місцеві
іскор
норми і стандарти.
МОДИФІКАЦІЯ:
Автоматичні
вдосконалюються
застосувати в них найновіші технології.
Відповідно, деякі деталі можуть змінюватися без
попередження.
ГАРАНТІЯ
Ми гарантуємо, що автоматичні інструменти Hitachi
виготовлені згідно місцевих вказівок. Ця гарантія не
розповсюджується на дефекти або пошкодження
через
зловживання,
або звичайне спрацювання. Якщо Ви маєте скарги,
будь ласка, надішліть автоматичний інструмент, не
з
розбираючи його, із ГАРАНТІЙНИМ СЕРТИФІКАТОМ,
який знаходиться в кінці інструкції, до авторизованого
сервісного центру Hitachi.
Український
зношених
вугільних
вугільною
щіткою
перевіряйте
всі
встановлені
Hitachi
мусить
інструменти
Hitachi
і
модифікуються,
неправильне
щіток
або
автоматичної
на
здійснювати
постійно
щоб
користування
17

Advertisement

loading