Download Print this page

Hitachi CC 14ST Handling Instructions Manual page 16

Hide thumbs Also See for CC 14ST:

Advertisement

Available languages

Available languages

Український
7. Незважаючи
на
зафіксовані на заводі перед відправленням, з
метою безпеки повторно зафіксуйте затискні гайки.
8. Захисна кришка (кришка диска) передбачена для
запобігання можливих неприємностей, наприклад,
появи тріщини на відрізному диску. Незважаючи
на те, що вона була надійно зафіксована на заводі
перед відправленням, з метою безпеки повторно
зафіксуйте кріпильні гвинти.
9. При
заміні
відрізного
переконайтеся в тому, що зазначена розрахункова
окружна швидкість відрізного диска, призначеного
для заміни, дорівнює або перевищує 4800 м / хв.
10. Обов'язково переконайтеся в тому, що до машини
не прикріплений гайковий ключ у вигляді стрижня,
який застосовується для затягування або зняття
відрізного диска.
11. Перевірте
і
переконайтеся,
виріб підтримується належним чином. Обов'язково
переконайтеся в тому, що заготовка надійно
затиснута лещатами. В іншому випадку, ослаблення
фіксації заготовки може призвести до нещасного
випадку або до поломки відрізного диска під час
роботи.
12. Перед використанням обов'язково переконайтеся в
тому, що абразивний диск правильно встановлений
і зафіксований, а також дайте машині попрацювати
без навантаження протягом 30 с в безпечному
положенні,
негайно
з'явиться значна вібрація або якщо будуть виявлені
інші дефекти. У цьому випадку перевірте машину
для з'ясування причини несправності.
13. Пообертайте
відрізний
торцевого
відхилення.
призведе до зсуву відрізного диска.
14. Обов'язково переконайтеся в тому, що при роботі
в
умовах
запиленості
вентиляційних
отворів.
необхідності очищення від пилу, перш за все,
від'єднайте машину від електричної розетки.
ПРОЦЕДУРА РІЗАННЯ
ОБЕРЕЖНО
Знімати або встановлювати оброблюваний виріб під
час обертання відрізного диска небезпечно.
1. Функціонування вимикача
Живлення увімкнеться, якщо потягнути перемикач,
і вимкнеться, якщо перемикач відпустити. (Мал. 2)
2. Відрізання
(1) Під час обертання відрізного диска м'яко натисніть
рукоятку вниз і наблизьте відрізний диск до
заготовки для відрізання.
(2) При зіткненні відрізного диска із заготовкою для
відрізання м'яко натисніть рукоятку далі вниз і
почніть виконувати відрізання.
(3) Коли процес відрізання (або виконання наміченого
щілинного отвору) буде завершений, підніміть
рукоятку і встановіть її у вихідне положення.
(4) При завершенні кожного етапу в процесі відрізання,
встановлюйте вимикач в положення виключення
ОFF (Вимкнено) для зупинки обертання, а потім
продовжуйте
виконання
відрізання.
16
те,
що
вони
були
диска
обов'язково
що
оброблюваний
зупиніть
машину,
диск
для
перевірки
Сильне
відхилення
підтримується
У
разі
виникнення
наступного
надійно
ОБЕРЕЖНО
Швидкість відрізання не збільшиться, якщо до
рукоятки буде докладено більше зусилля.
Застосування дуже великого зусилля до рукоятки
призведе
зменшення його потужності.
Обов'язково встановіть вимикач у положення
виключення ОFF (Вимкнено) після завершення
роботи та від'єднайте вилку від розетки.
УСТАНОВКА І ЗНЯТТЯ ВІДРІЗНОГО ДИСКА
1. Зняття відрізного диска (Мал. 3 i 4)
(1) Підніміть нижню напрямну (A) і нижню напрямну
(B).
Потисніть стопорний штифт, щоб він торкнувся
шайби диска.
Поверніть відрізний диск, просуньте стопорний
штифт крізь отвір у шайбі диска і викрутіть болт
M10 за допомогою шестигранного ключа, що
додається.
(2) Зніміть болт, шайбу (А), і шайбу диска, а потім
від'єднайте відрізний диск. (Мал. 4)
ОБЕРЕЖНО
Не знімайте кільце ущільнення або втулку зі
шпинделя відрізного диска.
2. Установка відрізного диска
Ретельно видалите пил з шайб диска і болта, потім
встановіть диск, шляхом виконання в зворотній
якщо
послідовності дій, описаних для процедури зняття
диска. Поверніть нижню напрямну (A) і нижню
напрямну (B) у вихідне положення.
ОБЕРЕЖНО
Переконайтеся в тому, що стопор, який був
використаний для встановлення та зняття відрізного
диска, встановлений у відведеному назад положенні.
чистота
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
1. Процедура
відрізання (Мал. 5 і 6)
Помістіть оброблюваний виріб між затискним
пристосуванням (А) і затискним пристосуванням
(В),
підніміть
пристосування (А) за допомогою рукоятки гвинта
так, щоб воно злегка стикалося з оброблюваним
виробом, як показано на Мал. 5.
Потім опустіть муфту вниз і надійно закріпіть
оброблюваний виріб в потрібному положенні
шляхом повороту рукоятки гвинта. Коли процес
відрізання буде завершений, поверніть рукоятку
гвинта 2 або 3 рази для ослаблення затискного
пристосування (A), і зніміть оброблюваний виріб,
як показано на Мал. 6.
ОБЕРЕЖНО
Ніколи
оброблюваний виріб під час обертання відрізного
диска для того, щоб уникнути отримання травми.
2. Відрізання під кутом (Мал. 7)
(1) Машина дозволяє виконати відрізання під кутом 0°
або 45°.
(2) Послабте
шестигранний
етапу
пристосуванні (В), потім встановіть робочу поверхню
на захоплення затискного пристосування під будь-
до
перевантаження
закріплення
заготовки
муфту
і
перемістіть
не
знімайте
і
не
два
болти
М10
з
торцевий
ключ
двигуна
і
до
для
затискне
встановлюйте
головками
під
на
затискному

Advertisement

loading