Download Print this page

Hitachi CC 14ST Handling Instructions Manual page 15

Hide thumbs Also See for CC 14ST:

Advertisement

Available languages

Available languages

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ВІДРІЗНОЇ МАШИНИ
1. Перед використанням перевірте відрізний диск,
не використовуйте відрізні диски з сколами
або іншими ушкодженнями. Завжди виконуйте
пробний
запуск
використанням, щоб переконатися у відсутності
відхилень від нормальної роботи.
2. Використовуйте стандартний відрізний диск на
перпендикулярній йому робочій поверхні.
3. Забезпечте захист від іскор при відрізанні.
4. Замініть відрізний диск належним чином.
5. Завжди уважно стежте за тим, щоб не були
ослаблені деталі, що фіксують відрізний диск.
Несправні деталі призведуть до пошкодження
відрізного диска.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напруга (за регіонами)*
Вхід живлення*
1
Максимальні розміри
відрізання*
2
Висота × ширина
Відрізний диск
Число оборотів холостого ходу
Макс. робоча окружна швидкість
Вага
*1 Перевірте написи на виробі, оскільки технічні характеристики змінюються залежно від регіону.
*2 Максимальна товщина матеріалу для відрізання – це товщина, за якої відрізний диск не зношується
надмірно в процесі різання.
СТАНДАРТНІ АКСЕСУАРИ
(1) Відрізний диск ............................................................1
(2) Гайковий ключ у вигляді шестигранного стрижня .........1
ЗАСТОСУВАННЯ
Обрізка різних металевих виробів, наприклад, труб,
круглих стрижнів i сталевих фасонних виробів.
ПЕРЕД РОБОТОЮ
1. Джерело живлення
Переконайтеся, що джерело живлення, яким Ви
будете користуватися, відповідає вимогам до
живлення, зазначеним на наклейці на корпусі
виробу.
2. Перемикач живлення
Переконайтеся,
що
знаходиться
в
положенні
штепсельна виделка підключена до розетки, коли
перемикач знаходиться в положенні УВІМКНЕНО,
відрізної
машини
1
Форма
оброблюваного
матеріалу
Кут відрізання 0°
Кут відрізання 45°
перемикач
живлення
ВИМКНЕНО.
6. Переконайтеся в тому, що на оброблюваному виробі
відсутні сторонні предмети, наприклад, цвяхи.
7. Використовуйте тільки рекомендовані виробником
відрізні диски, на яких зазначена швидкість, яка
дорівнює або перевищує швидкість, зазначену на
паспортній табличці машини.
8. Абразивні диски повинні зберігатися відповідно
перед
до вимог виробника і з ними слід поводитися
обережно.
9. Переконайтеся в тому, що встановлений диск
обраний відповідно до вимог виробника.
10. Ніколи
встановленого захисного пристосування.
11. Не розмахуйте полотном.
12. Не використовуйте машину у вибухонебезпечній
обстановці і в умовах, коли іскри можуть стати
причиною пожежі, вибуху і т.п.
(220 Вт, 230 Вт, 240 Вт)
A
A
A
120 мм
115 мм
115 мм
104мм
ø355 × ø25,4 × 4 мм
(Армований волокнистим наповнювачем відрізний диск)
інструмент негайно почне працювати, а це може
призвести до нещасного випадку.
3. Подовжувач
Коли робоча поверхня знаходиться далеко від
джерела живлення, користуйтеся подовжувачем
достатньої товщини і номінальної потужності.
Подовжувач мусить бути наскільки коротким,
настільки й практичним.
4. Встановіть машину на рівній гладкій поверхні і
зафіксуйте в стійкому стані. Перед відправкою
устаткування піддається строгому заводському
контролю на предмет захисту від ураження
електричним струмом під час експлуатації.
5. Так як рухомі частини закріплюють натягом
ланцюга на час транспортування, зніміть ланцюг з
ланцюгового гака шляхом натиснення на рукоятку
перемикача.
6. Переконайтеся в тому, що всі відрізні диски
знаходяться в ідеальному стані і на них не видно
Якщо
подряпин і тріщин.
не
використовуйте
2200 W
B
A
A × B
90 мм × 200 мм
110 мм × 104 мм
3800 мин
-1
4800 м/мин
17,0 кг
Український
машину
без
130 мм
100 мм
15

Advertisement

loading