Download  Print this page

Країнська - Kenwood KAX970ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Будь ласка, розгорніть першу сторінку з малюнками
заходи безпеки
Уважно прочитайте інструкцію та
G
збережіть її для подальшого
використання.
Зніміть упаковку та всі етикетки.
G
Завжди вимикайте прилад та
G
відключайте його від мережі
електропостачання:
перед установкою або зніманням
G G
деталей;
якщо прилад не використовується;
G G
перед чищенням.
G G
Не залишайте прилад, що працює, без
G
нагляду.
Не наближуйте пальці до рухомих
G
деталей та отворів насадок.
Не використовуйте пошкоджену
G
насадку/прилад.
Завжди прибирайте предмети, що
G
звисають, та одежу перед використанням
цієї насадки.
Неналежне користування насадкою може
G
нанести травму.
Прочитайте посібник з експлуатації вашої
G
кухонної машини, щоби ознайомитися із
додатковими заходами безпеки.
Українська
58

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Kax971meKax972meKax973meKax974me