Download  Print this page

Suomi - Kenwood KAX970ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki, jotta näet kuvitukset
turvallisuus
Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne
G
myöhempää tarvetta varten.
Poista pakkauksen osat ja mahdolliset tarrat.
G
Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke
G
pistorasiasta:
ennen osien asentamista tai irrottamista;
G G
kun laite ei ole käytössä;
G G
ennen puhdistusta.
G G
Älä koskaan jätä laitetta valvomatta, kun se
G
on toiminnassa.
Pidä sormet loitolla liikkuvista osista ja
G
lisälaitteen aukoista.
Älä koskaan käytä viallista laitetta tai
G
lisävarustetta.
Kiinnitä aina irtonaiset osat ja löysät vaatteet
G
ennen tämän laitteen käyttämistä.
Lisälaitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa
G
loukkaantumisen.
Yleiskoneen käyttöohjeessa on lisätietoja
G
turvallisuudesta.

Suomi

32

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Kax971meKax972meKax973meKax974me