Download  Print this page

Magyar - Kenwood KAX970ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

A használati utasítás ábrái az első oldalon láthatók - olvasás közben hajtsa ki ezt az oldalt
első a biztonság
Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat
G
és őrizze meg későbbi felhasználásra!
Távolítson el minden csomagolóanyagot és
G
címkét!
Mindig kapcsolja ki a motort, és a hálózati
G
vezetéket is húzza ki a konnektorból:
az alkatrészek szét- és összeszerelése
G G
elòtt;
használat után;
G G
tisztítás elòtt.
G G
Működés közben ne hagyja a készüléket
G
felügyelet nélkül.
Tartsa távol ujjait a tartozék mozgó
G
alkatrészeitől és nyílásaitól.
Soha ne használjon sérült tartozékot
G
és/vagy készüléket.
A tartozék használata előtt mindig helyezze
G
biztonságba az elöl hagyott tárgyakat és
ruházatot.
A toldat helytelen használata balesetet
G
okozhat.
A további biztonsági figyelmeztetésekkel
G
kapcsolatban nézze át a konyhagépek
általános használati utasítását.

Magyar

41

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Kax971meKax972meKax973meKax974me