Download  Print this page

Dansk - Kenwood KAX970ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud
sikkerhed
Læs denne brugervejledning nøje og opbevar
G
den i tilfælde af, at du får brug for at slå
noget op i den.
Fjern al emballage og mærkater.
G
Sluk og tag stikket ud af stikkontakten:
G
inden dele sættes på eller tages af;
G G
når apparatet ikke anvendes;
G G
før rengøring.
G G
Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det
G
er i drift.
Hold dine fingre væk fra dele i bevægelse
G
samt åbningerne på tilbehøret.
Brug aldrig et beskadiget tilbehør og/eller
G
køkkenmaskine.
Sørg altid for at løse dele og tøj er holdt væk,
G
før tilbehøret tages i brug.
Misbrug af dit tilbehør kan resultere i
G
personskade.
Se hovedbrugsanvisningen til
G
køkkenmaskinen for yderligere
sikkerhedsadvarsler.

Dansk

23

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Kax971meKax972meKax973meKax974me