Download  Print this page

Norsk - Kenwood KAX970ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
sikkerhet
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen
G
og ta vare på den slik at du kan slå opp i
den senere.
Fjern all emballasje og eventuelle
G
merkesedler.
Slå av strømmen og ta støpselet ut av
G
kontakten:
før du setter på eller tar av deler;
G G
når den ikke er i bruk;
G G
før rengjøring.
G G
Ikke gå fra hurtigmikseren når den er i bruk.
G
Hold fingrene unna bevegelige deler og
G
åpningene på tilbehøret.
Ikke bruk skadet tilbehør og/eller maskin.
G
Sørg alltid for at løse gjenstander og klær er
G
festet før du bruker dette tilbehøret.
Feil bruk av tilbehøret kan forårsake
G
personskader.
Se i hovedinstruksjonsboken for din
G
kjøkkenmaskin for ytterligere
sikkerhetsvarsler.

Norsk

29

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Kax971meKax972meKax973meKax974me