Download  Print this page

Türkçe - Kenwood KAX970ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Okumaya ba...lamadan önce ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
güvenlik
Bu talimatları dikkatle okuyun ve
G
gelecekteki kullanımlar için saklayın.
Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın.
G
Aleti kapatın ve fişini çekin:
G
parçaları takmadan veya çıkartmadan
G G
önce;
kullanılmadığında;
G G
temizlemeden önce.
G G
Çalışırken cihazın başından asla
G
ayrılmayın.
Parmaklarınızı ekin üzerindeki hareketli
G
parçalardan ve açıklıklardan uzak tutun.
Hiç bir zaman hasarlı ek ve/veya cihaz
G
kullanmayın.
Bu eki kullanmadan önce eşyaların ve
G
giysilerin güvenli olduğundan her zaman
emin olun.
Eklentinin hatalı kullanımı yaralanmaya
G
neden olabilir.
İlave güvenlik uyarıları için Mutfak Aletinizin
G
kullanma talimatına bakın.
Türkçe
35

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Kax971meKax972meKax973meKax974me