Download  Print this page

Nederlands - Kenwood KAX970ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Vouw de voorpagina a.u.b. uit voordat u begint te lezen. Op deze manier
veiligheid
Lees deze instructies zorgvuldig door en
G
bewaar ze voor toekomstig gebruik.
Verwijder alle verpakking en labels.
G
Schakel het apparaat uit en haal de stekker
G
uit het stopcontact:
voordat u onderdelen aanbrengt of
G G
verwijdert;
als u het apparaat niet gebruikt;
G G
voor het reinigen.
G G
Laat het apparaat nooit onbeheerd terwijl het
G
aan staat.
Houd uw vingers uit de buurt van
G
bewegende delen en de openingen in het
hulpstuk.
Gebruik nooit een beschadigd hulpstuk en/of
G
apparaat.
Maak losse artikelen en kleding altijd vast,
G
voordat u dit hulpstuk gebruikt.
Als u het hulpstuk verkeerd gebruikt, kan dit
G
lichamelijk letsel veroorzaken.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor uw
G
keukenapparaat voor aanvullende
veiligheidswaarschuwingen.

Nederlands

zijn de afbeeldingen zichtbaar
5

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Kax971meKax972meKax973meKax974me